تقویت لیسنینگ با داستان انگلیسی

بیشتر در مقاله تکنیک های تقویت لیسنینگ در مورد داستان کوتاه انگلیسی و تاثیر آن برای تقویت مهارت شنیداری با شما سخن گفته بودم. از این رو امروز تصیمم گرفتم به صورت عملی و با یک ویدیو ساده استفاده از این روش را به شما بیاموزم.پس برای تقویت زبان تان در ادامه با من همراه …

ادامه مطلب

دانلود داستان کوتاه دیک ویتینگتون

دایره کلمات گسترده و بلد بودن تمامی گرامر های زبان انگلیسی باعث نمی شود شما یک انگلیس زبان قدرتمند شوید.برای این که به یک شهروند انگلیسی زبان تبدیل شوید نیاز است مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی تان را تقویت کنید.یکی از این مهارت ها لیسنینگ است.برای تقویت این مهارت همان طور که در مقاله روش …

ادامه مطلب

ساده ترین شیوه جمله سازی در زبان انگلیسی

یکی مهم ترین مهارت هایی که باید در زبان انگلیسی داشته باشید جمله سازی است. برای بدست آوردن این مهارت نیاز است ارکان جمله را بشناسید و فرمول قرار گیری آنها کنار هم را بدانید. در این درس می خواهیم با معرفی هریک از بخش های جمله ساده ترین شیوه جمله سازی در زبان انگلیسی …

ادامه مطلب

بررسی کامل اسامی اشاره در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی برای اشاره از ضمیر های اشاره استفاده می شود.این ضمیر ها به دو دسته کلی دور و نزدیک تقسیم بندی می شود.در ادامه پرکابردترین اسم های اشاره به همراه مثال توضیح داده شده است. ضمیر های اشاره در زبان انگلیسی ما در زبان انگلیسی از پنج اسم اشاره به‌عنوان مهم‌ترین اسامی اشاره …

ادامه مطلب

15 جمله کاربردی انگلیسی در فرودگاه

اگر می خواهید به کشور های اروپایی یا آمریکا سفر کنید و از این می ترسید که در فرودگاه سردر گم شوید.در این درس با ما همراه باشید تا در قالب سه مکالمه ساده تمامی شرایطی که ممکن است برای تان بوجود آید را شبیه سازی کنیم.

ادامه مطلب