برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

ساده ترین شیوه جمله سازی در زبان انگلیسی

یکی مهم ترین مهارت هایی که باید در زبان انگلیسی داشته باشید جمله سازی است. برای بدست آوردن این مهارت نیاز است ارکان جمله را بشناسید و فرمول قرار گیری آنها کنار هم را بدانید. در این درس می خواهیم با معرفی هریک از بخش های جمله ساده ترین شیوه جمله سازی در زبان انگلیسی را به شما بیاموزیم.

جمله سازی در زبان انگلیسی

اگر می خواهید به کشوری سفر یا مهاجرت داشته باشید مهم ترین مهارت لازم برای ارتباط برقرار کردن با آنها دانستن زبان بین المللی انگلیسی است. برای اینکه به این مهارت دست پیدا کنید باید در ساخت جمله های خود فرمول ساده زیر را در نظر داشته باشید.

آموزش فاعل در جمله های انگلیسی
فاعل در جمله های انگلیسی

فاعل

به کسی یا چیزی که فعلی را انجام می دهد فاعل می گویند. در زبان انگلیسی فاعل می تواند ضمیر فاعلی یا اسم اشخاص باشد.

ضمیر فاعلی

به ضمیر هایی که به جای فاعل جمله می نشینند ضمیر فاعلی می گویند.

ضمیر های فاعلی مهم در زبان انگلیسی کدام اند؟

 

I am worker.

من کارگر هستم.

They are student.

آنها دانش آموز هستند.

we are family.

ما خانواده ایم.

She is teacher

او آموزگار است.

You are handicapped

معنی مثال: شما معلول هستید.

از ضمیر فاعلی It چه جاهایی استفاده می شود؟

The dog stole Tara’s ice cream before it ran away.

معنی مثال: سگ قبل از فرار بستنی Tara را دزدید.

فعل

کار ها و عمل هایی که توسط فاعل انجام می شود را فعل می گویند. فعل ها افزون بر نشان دادن کار فاعل چگونگی انجام آن عمل را نیز توصیف می کنند.

حالت های گرامری که افعال به خود می گیرند کدامند؟

 • حالت ساده: در این حالت فعل به شکل ساده خود استفاده می شود و هیچ نشانه اضافه ای را به همراه ندارد.

Arrive(رسیدن)

force(مجبور کردن)

 • حالت مصدر: افعال در این حالت به همراه Ing استفاده می شوند. در زبان فارسی ما به این حالت مصدر می گوییم. در ضمن از این شکل فعل برای ساخت زمان حال استمراری نیز استفاده می شود.

working(کار کردن)

shopping(خريد كردن)

 • حالت گذشته: افعال در حالت گذشته به دو صورت با قاعده و بی قاعده استفاده می شوند.

حالت با قاعده افعال در زمان گذشته چطور ساخته می شود؟

با افزودن ed به افعال با قاعده حالت گذشته آنها ساخته می شود.

 • حالت Past participle: به این حالت اسم فاعل گفته می شود و همانند حالت گذشته دارای دو شکل با قاعده و بی قاعده می باشد.
آموزش افعال بی قاعده از پایه
آموزش اشکال افعال بی قاعده

به چه افعالی گذرا گفته می شود؟

به افعالی با مفعول همراه هستند افعال گذرا گفته می شود.

چند نمونه از افعال ناگذرا را بیان کنید؟

نکته مهم:

افعال ناگذر به همراه مفعول در جمله نمی آیند.

افعال کمکی

اگر بخواهید جمله ای را منفی یا سؤالی کنید نیاز به افعالی دارید که به آنها فعل کمکی می گویند. این افعال افزون بر نقش های فوق قادر هستند زمان جمله را نیز مشخص نمایند.

از چه فعل های کمکی برای ساخت زمان حال استفاده می شود؟

 • am: (هستم) برای اول شخص مفرد استفاده می شود

I am student

من دانش آموز هستم.

 • is: (هست) از این فعل کمکی برای جمله هایی که فاعل مفرد مذکر غایب (he)، مفرد مونث غایب (she) و یا اجسام بی جان (it) باشد استفاده می شود.

she is our teacher

او معلم ما است

 • are: (هستند) از این فعل کمکی زمانی که فاعل در حالت جمع باشد استفاده می شود.

They are rude

آنها بی ادب هستند.

از چه فعل های کمکی برای ساخت زمان گذشته استفاده می شود؟

 • was: (بود-بودم): وقتی که فاعل جمله یک نفر باشد و حالت جمع نداشته باشد از فعل کمکی was برای ساختن جمله ای در زمان گذشته استفاده می شود.

She was Ali’s wife

او همسر علی بود.

 • were: (بودند-بودید-بودیم) از این فعل کمکی در زمان گذشته برای فاعل هایی که حالت جمع دارند استفاده می شود.

They were good at running

آنها در دویدن مهارت داشتند

نکته مهم:

اگر در مورد جمع بستن اسم ها و انواع آنها اطلاعات کافی ندارید مقاله تشخیص اسم در زبان انگلیسی را مطالعه بفرمایید.

مفعول

در جملات انگلیسی مفعول به چیزی گفته می شود. که کاری رویش انجام شود. مثلاً در جمله علی کتاب را از روی میز برداشت کلمه کتاب که عمل برداشتن رویش انجام می شود و مفعول می باشد.

ضمیر مفعولی

به ضمایری که جانشین مفعول در جمله می شوند. ضمیر های مفعولی گفته می شود. این ضمیر ها از تکرار اسم در جمله جلوگیری می کند و به زیبای متن ها کمک می نمایند. در ادامه مهم ترین ضمیر های مفعولی آورده شده است.

قید مکان

اگر بخواهیم مکان انجام فعلی را نشان دهیم از قید مکان استفاده می‌کنیم. این قید معمولاً قبل از قید زمان مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته مهم:

 • برای تأکید بر روی قید مکان باید آن را ابتدای جمله بیاورید.
قید مکان
آموزش استفاده از قید مکان در جمله های انگلیسی

قید زمان

در زبان انگلیسی برای نشان دادن زمان انجام کار (فعل جمله) از قید زمان استفاده می کنند. مثال در جمله علی فردا به مدرسه می رود فردا قید زمان است. قید های زمان به طور کلی به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند.

دسته اول: زمان مشخص

این دسته از قید ها که زمان دقیق انجام یک عمل را نشان می دهند دارای دو ویژگی مهم زیر هستند.

 • معمولا آخر جمله به کار می روند.

He will play soccer tomorrow.

او فردا فوتبال بازی خواهد کرد.

 • برای سؤال پرسیدن در آنها از کلمه پرسشی when استفاده می شود.

When are you going on holiday?

کی به تعطیلات می روید؟

دسته دوم: نشان دهنده مدت زمان انجام فعل

اگر عملی مدت زمانی مشخص طول بکشد می توانید از این مدل قید زمان استفاده کنید. این نوع قید زمان از دو قانون زیر پیروی می کند.

 • این دسته از قید ها همانند بالا در آخر جمله می آیند.

she hasn’t spoken to him since last year

او از سال گذشته با او صحبت نکرده است.

 • برای سؤال کردن در مورد این نوع قید ها باید از کلمه How long استفاده کنید.

How long does it take to walk to the city hall?

چقدر طول می کشد تا به تالار شهر بروید؟

دسته سوم: قید های تکرار شونده زمان

این مدل قید ها زمانی استفاده می شود. که کاری چندین بار انجام شده باشد. افزون بر این همانند همه قید های زمان در آخر جمله می آید.

نکته مهم:

 • برای سوال کردن در مورد این قید از How often استفاده می شود.

How often are you going to use that as an excuse?

چند بار می خواهید آن را بهانه کنید؟

کلام آخر

حال که جمله سازی را به انگلیسی به صورت کامل یاد گرفتید. آیا مایل هستید با شیوا تمامی قواعد زبان انلگیسی را یاد بگیرید.اگر پاسخ تان مثبت است. بی درنگ نرم افزار آموزش گرامر انگلیسی شیوا را روی گوشی اندرویدی تان نصب کنید.