برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

معرفی کامل افعال زمان آینده در زبان انگلیسی

در ادامه مباحث مربوط به بخش زمان افعال در زبان انگلیسی به بحث افعال زمان آینده در انگلیسی می‌رسیم. ما در مقاله‌های قبلی به بررسی تمامی زمان‌ها به‌طور مختصر پرداختیم. سپس به‌طور جزئی به افعال زمان گذشته و افعال زمان حال در زبان انگلیسی پرداختیم. در ادامه به بررسی کامل افعال زمان آینده در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت.

 

جدول محتوا
 1. افعال زمان آینده در زبان انگلیسی
 2. آینده ساده (simple future)
  1. فرمول ساخت زمان آینده در زبان انگلیسی
  2. جمله مثبت
  3. جمله منفی
  4. جمله سوالی
  5. قیدهایی که در ساختار جملات آینده ساده بیشتر استفاده می‌شوند:
  6. کاربرد فعل آینده ساده در زبان انگلیسی
  7. برای صحبت کردن درباره کاری که ارادی انجام می‌شود.
  8. برای بیان واقعیات
  9. فعل کمکی زمان آینده ساده
  10. شکل کوتاه فعل کمکی
 3. آینده استمراری (future continuous)
  1. فرمول ساخت فعل آینده استمراری
  2. جمله مثبت
  3. جمله منفی
  4. جمله سؤالی
  5. کاربرد زمان فعل آینده استمراری
  6. برای بیان پیشگویی
  7. برای بیان کارهایی که در یک زمان نامعلوم دائماً در آینده رخ بدهد.
  8. فعل کمکی زمان آینده استمراری
  9. تغییر در شکل فعل آینده استمراری
 4. آینده کامل (future perfect)
  1. فرمول ساخت فعل آینده کامل در زبان انگلیسی
  2. جمله مثبت
  3. جمله منفی
  4. جمله سوالی
  5. کاربرد فعل آینده کامل در زبان انگلیسی
  6. فعل کمکی زمان آینده کامل
  7. شکل کوتاه فعل کمکی
  8. تغییر در شکل فعل اصلی آینده کامل
 5. آینده کامل استمراری (future perfect continuous)
  1. فرمول ساخت فعل آینده استمراری در زبان انگلیسی
  2. جملات مثبت
  3. جملات منفی
  4. جملات سؤالی
  5. کاربرد زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی
  6. فعل کمکی زمان آینده کامل استمراری
  7. کلام آخر

افعال زمان آینده در زبان انگلیسی

آینده ساده

آینده استمراری

آینده کامل

آینده کامل استمراری

افعال زمان آینده در انگلیسی

آینده ساده (simple future)

فرمول ساخت زمان آینده در زبان انگلیسی

اولین فعلی که در آموزش افعال زمان آینده در انگلیسی باید با آن آشنا شوید افعال آینده ساده است. برای ساخت فعل آینده ساده در زبان انگلیسی باید از will و be going to استفاده کنید. استفاده از هرکدام از آن‌ها کاربرد متفاوتی خواهد داشت. شما می‌توانید با پیروی از ساختارهای زیر افعال آینده ساده خود را بسازید.

جمله مثبت

فاعل + will + قسمت ساده فعل + …

He will speak.

فاعل + be going to + قسمت ساده فعل + …

He is going to speak.

جمله منفی

فاعل + will not/won’t + قسمت ساده فعل + …

He will not speak.

فاعل + be not going to + قسمت ساده فعل + …

He is not going to speak.

جمله سوالی

Will + قسمت ساده فعل + فاعل + …?

Will he speak?

Be + فاعل  + going to + شکل ساده فعل

Is he going to speak?

قیدهایی که در ساختار جملات آینده ساده بیشتر استفاده می‌شوند:

Tonight

Tomorrow

Next + (week, month, …)

This (Monday, year, week)

کاربرد فعل آینده ساده در زبان انگلیسی

برای صحبت کردن در مورد کارهایی که در هنگام حرف زدن تصمیم به انجام آن داریم. بدون تصمیم‌گیری قبلی است.

I can’t see any taxi, so I will walk.

من هیچ تاکسی‌ای نمی‌بینم، پس پیاده می‌روم.

برای صحبت کردن درباره کاری که ارادی انجام می‌شود.

My wife will bake a cake for me.

همسرم برای من یک کیک خواهد پخت.

برای بیان واقعیات

Spring will com again.

بهار دوباره می‌آید.

فعل کمکی زمان آینده ساده

برای تمامی ضمایر فاعلی، از فعل کمی will استفاده می‌شود.

شکل کوتاه فعل کمکی

همانند ساختار زیر این افعال کمکی به صورت اختصاری نوشته می‌شوند:

I will → I’ll

She will → She’ll

آینده استمراری (future continuous)

فرمول ساخت فعل آینده استمراری

در ادامه آموزش افعال زمان آینده در انگلیسی به سراغ فعل استمراری می رویم. برای ساخت آینده استمراری در زبان انگلیسی از افعال کمکی will و be going to استفاده خواهیم کرد. ساختار کامل آن‌ها به‌طور کامل در ادامه بررسی‌شده است.

جمله مثبت

فاعل + will + be + دار ing فعل + …

He will be speaking.

فاعل + be going to + be + دار ing فعل

He is going to be speaking.

جمله منفی

فاعل + will not / won’t + be + دار ing فعل + …

He will not be speaking.

فاعل + be(not) going to + be + دارing فعل

He is not going to be speaking.

جمله سؤالی

Will + فاعل + be + دار ing فعل + …?

Will he be speaking?

be + فاعل + going to + be + دار ing فعل?

Is he going to be speaking?

کاربرد زمان فعل آینده استمراری

در جملات ترکیبی در زبان انگلیسی معمولاً زمان آینده استمراری با حال ساده استفاده می‌شود. زمان آینده استمراری بیانگر فعلی است که برای مدتی در آینده طول می‌کشد. حال ساده نیز بیانگر فعلی است که در لحظه اتفاق می‌افتد و با عمل دیگر در تلاقی است.

I will be doing homework tomorrow at 9 when my mother arrives home.

من فردا ساعت 9 در حال انجام تکالیفم خواهم بود وقتی مادرم به خانه می‌آید.

برای بیان پیشگویی

Next year today I will be studying in sharif university.

سال دیگر همچنین روزی من دارم در دانشگاه شریف درس می‌خوانم.

برای بیان کارهایی که در یک زمان نامعلوم دائماً در آینده رخ بدهد.

He will be delivering a speech to people.

او دارد یک سخنرانی برای مردم انجام می‌دهد. (در آینده)

فعل کمکی زمان آینده استمراری

با فعل کمکی will:

برای تمامی ضمایر فاعلی از فعل کمکی will استفاده می‌شود.

با be going to:

برای استفاده از این ساختار باید مطابق با جدول زیر به جای be از یکی از افعال کمکی زیر استفاده کنیم:

فاعل فعل کمکی
I am
she,he,it is
you are
we are
they are
افعال کمکی انگلیسی

تغییر در شکل فعل آینده استمراری

تغییر در شکل فعل این زمان همانند تغییر شکل در زمان حال استمراری است.

حذف e پایانی‌ای که تلفظ نمی‌شود:

Write → writing

ختم شدن فعل به ie:

Lie → lying

آینده کامل (future perfect)

فرمول ساخت فعل آینده کامل در زبان انگلیسی

برای ساخت فعل در زمان آینده کامل به عنوان یکی از ارکان افعال زمان آینده در انگلیسی باید از این ساختارهای زیر پیروی کرد. این ساختارها از فعل‌های کمکی will و have استفاده می‌کنند. به این دو روش برای ساخت فعل آینده کامل در زبان انگلیسی توجه کنید:

will + have + past participle (شکل سوم فعل اصلی)

be going to + have + past participle (شکل سوم فعل اصلی)

برای ساخت شکل سوم فعل، ابتدا باید بررسی کنید که فعل شما جزء افعال باقاعده یا بی‌قاعده است. ما در بخش افعال باقاعده و بی‌قاعده به بررسی آن‌ها پرداختیم. به‌طور مختصر می‌توان گفت برای افعال باقاعده با اضافه کردن پسوند شکل سوم فعل ساخته می‌شود. این پسوند بر اساس نوع فعل می‌تواند ed یا e باشد. در ادامه‌ی توضیحات، با هر دو ساختار فعل آینده جملات ساخته‌شده‌اند.

جمله مثبت

فاعل + will + have + قسمت سوم فعل + …

He will have spoken.

  فاعل+ be going to + have + قسمت سوم فعل + …

He is going to have spoken.

جمله منفی

 فاعل + will + not + have +  قسمت سوم فعل + …

He will not have spoken.

فاعل + be + not + going to + have + قسمت سوم فعل + …

He is not going to have spoken.

جمله سوالی

Will + قسمت سوم فعل + have + فاعل + …?

Will he have spoken?

 Be + فاعل +  going to + have + قسمت سوم فعل  + …?

Is he going to have spoken?

[/text_translate]
معمولاً در ساختار جملات در زمان آینده کامل در زبان انگلیسی از این عبارات استفاده می‌شود:

Next

Before than

Until

By (Sunday, …)

By the end of (june, march, …)

By the time

کاربرد فعل آینده کامل در زبان انگلیسی

مهم‌ترین کاربرد زمان آینده کامل در زبان انگلیسی:

برای صحبت کردن درباره کار یا حالتی که بخواهد در زمان مشخصی در آینده اتفاق بیفتد. همان‌طور که از نام فعل پیداست به کامل شدن کاری در زمان آینده اشاره دارد. از این زمان برای بیان دو کار که در آینده پشت سر هم هستند نیز استفاده می‌شود. مثال:

By the time she makes dinner, I will have finished all household chores.

فعل کمکی زمان آینده کامل

برای تمامی ضمیرهای مورداستفاده در زبان انگلیسی از فعل کمکی will have استفاده می‌شود. مثال:

I will have …

She will have …

شکل کوتاه فعل کمکی

You will have → You’ll have

You will not have → You won’t have

تغییر در شکل فعل اصلی آینده کامل

تغییرات هجی در زمان فعل آینده کامل همانند تغییرات در زمان حال کامل هستند. به چند نوع تغییری که ممکن است رخ بدهد توجه کنید:

مواردی که به E ختم می‌شوند:

در این موارد کافی است تنها D را به انتهای فعل اضافه کنیم:

arrive → arrived

مواردی که به y ختم می‌شوند:

در اینجا ابتدا بررسی می‌کنیم که صدای حرف قبل از y چیست. اگر مصوت باشد تنها کافی است که ed را به انتهای آن اضافه کنیم. اگر صامت یا بی‌صدا باشد باید ابتدا y را به i تبدیل کنیم و سپس ed را اضافه کنیم.

Stay → stayed

Vary → varied

افعالی که تکیه روی سیلاب آخر هست:

در این موارد حرف صامت در آخر فعل دو بار تکرار می‌شود.

Ban → banned

آینده کامل استمراری (future perfect continuous)

فرمول ساخت فعل آینده استمراری در زبان انگلیسی

به سراغ آخرین فعل از آموزش افعال زمان آینده در انگلیسی یعنی آینده کامل استمراری می رویم. برای ساخت فعل آینده استمراری در زبان انگلیسی به یکی از این دو روش عمل می‌کنیم.

با استفاده از فعل کمکی will:

will + have + been + دار ing فعل

با استفاده از be going to:

be going to + have + been + دار ing فعل

جملات مثبت

فاعل + will + have + been + دارing فعل

He will have been speaking.

فاعل + be going to + have + been + دارing فعل

He is going to have been speaking.

جملات منفی

 

 فاعل+ will not/won’t + have + been + دارing فعل

He will not have been speaking.

 فاعل+ be(not) going to + have + been + دارing فعل

He is not going to have been speaking.

جملات سؤالی

Will +فاعل  + have + been + دار ing فعل?

Will he have been speaking?

Be فاعل + + going to + have + been + دارing فعل?

Is he going to have been speaking?

کاربرد زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

مهم‌ترین کاربردهای زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی:

برای صحبت کردن درباره کار یا حالتی که در زمان مشخصی در آینده در حال انجام است از این زمان استفاده می‌شود. باید به تفاوت‌های میان حال کامل ساده و حال کامل استمراری توجه کنید. در زمان حال کامل استمراری بر روی طول زمان فعل تأکید وجود دارد.

My mother is not going to have been washing since then.

تا آن‌وقت، مادرم در حال شستن نخواهد بود.

فعل کمکی زمان آینده کامل استمراری

در ساختار افعال فوق برای تمامی ضمیرها از فعل کمکی will have been استفاده می‌شود.

شکل کوتاه فعل کمکی

He will have been → He’ll have been

پس از یادگیری افعال زمان آینده در زبان انگلیسی شاید دوست داشته باشید با نحوه و فرمول ساخت جمله در زبان انگلیسی آشنا شوید.

کلام آخر

اگر به گرامر علاقه مندید لطفاً برای یادگیری گام به گام دستور زبان انگلیسی نرم افزار شیوا را نصب کنید.