افعال زمان گذشته در زبان انگلیسی (آموزش ساده و کامل)

شاید شما هم مثل بسیاری از زبان آموزانم با گرامر افعال زمان گذشته در انگلیسی مشکل داشته باشید.برای همین تصمیم گرفتم به طور کامل سیر تا پیاز این نوع افعال را به شما بیاموزم.

ادامه مطلب

افعال زمان حال در زبان انگلیسی (آموزش ساده و کامل)

در بخش زمان افعال در زبان انگلیسی به‌طور کامل با زمان‌های مختلف آشنا شدید. یکی از این زمان‌ها که خود به چند زمان مختلف تقسیم می‌شود افعال زمان حال در زبان انگلیسی است. زمان حال در زبان انگلیسی دارای چهار شکل متفاوت است. در ادامه به بررسی هر چهار نوع فعل زمان حال و فرمول …

ادامه مطلب

معرفی کامل افعال زمان آینده در زبان انگلیسی

در ادامه مباحث مربوط به بخش زمان افعال در زبان انگلیسی به بحث افعال زمان آینده در انگلیسی می‌رسیم. ما در مقاله‌های قبلی به بررسی تمامی زمان‌ها به‌طور مختصر پرداختیم. سپس به‌طور جزئی به افعال زمان گذشته و افعال زمان حال در زبان انگلیسی پرداختیم. در ادامه به بررسی کامل افعال زمان آینده در زبان …

ادامه مطلب

افعال کمکی در زبان انگلیسی (بررسی کامل با مثال)

در این بخش از آموزش گرامر زبان انگلیسی ابتدا به بررسی انواع فعل در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. در ادامه نیز به صورت تخصصی بر روی انواع افعال کمکی زبان انگلیسی بررسی خواهیم داشت.

ادامه مطلب