معرفی لباس های مردانه در زبان انگلیسی به همراه مثال

لباس های مردانه انواع مختلفی دارند که هر کدام در زبان انگلیسی به شکلی خاص تلفظ می شوند.در این پست انواع لباس های رسمی،مجلسی و غیر رسمی مردانه همراه با تلفظ شان معرفی شده است.

ادامه مطلب