افعال زمان گذشته در زبان انگلیسی (آموزش ساده و کامل)

شاید شما هم مثل بسیاری از زبان آموزانم با گرامر افعال زمان گذشته در انگلیسی مشکل داشته باشید.برای همین تصمیم گرفتم به طور کامل سیر تا پیاز این نوع افعال را به شما بیاموزم.

ادامه مطلب