15 جمله کاربردی انگلیسی در فرودگاه

اگر می خواهید به کشور های اروپایی یا آمریکا سفر کنید و از این می ترسید که در فرودگاه سردر گم شوید.در این درس با ما همراه باشید تا در قالب سه مکالمه ساده تمامی شرایطی که ممکن است برای تان بوجود آید را شبیه سازی کنیم.

ادامه مطلب