برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش مکالمه – صحبت کردن درباره یک فیلم

مکالمه کردن درباره یک فیلم می‌تواند گفت‌وگوی جذابی بین افراد باشد و این خود یک روش یادگیری زبان انگلیسی است. در این بخش مکالمه‌ای را با هم بررسی خواهیم کرد که به بررسی یک فیلم می‌پردازد. صوت مربوط به این مکالمه را پخش کنید و از روی متن آن را دنبال کنید.

 

آموزش مکالمه – بررسی فیلم

Sally: Did you see the new movie, The McQuillan Story? I’m writing a movie review for the school paper.

سالی: آیا فیلم جدید، داستان مک‌کویلان را دیدی؟ من در حال نوشتن یک نقد فیلم برای مقاله مدرسه هستم.

Marcus: I went to the premiere last week. What did you think of it?

مارکوس: هفته پیش برای نخستین اکران رفتم. نظرت راجع بهش چی بود؟

Sally: I liked it. I thought it was entertaining, although it wasn’t groundbreaking, by any means.

سالی: ازش خوشم آومد. فکر می‌کنم سرگرم‌کننده بود، هرچند که به هیچ وجه پیشگامانه نبود.

Marcus: You thought it was entertaining? I thought it was awful. I almost walked out. The acting was wooden and uninspired, and the direction was amateur.

مارکوس: فکر کردی سرگرم کننده بود؟ به نظرم افتضاح بود سینما رو ترک کردم . بازی ها خشک و بدون الهام بود و کارگردانی آماتور بود.

Sally: Aren’t you being too critical? It was the director’s first movie and I thought his directorial debut wasn’t bad. If there was a problem, it was with the screenplay.

سالی: خیلی منتقدی. این اولین فیلم کارگردان بود و فکر می‌کردم اولین کارگردانی او بد نبود. اگر هم مشکلی بود از فیلمنامه بود.

Marcus: Don’t get me started on the screenplay! The story was so predictable and the dialogue was pretentious. This movie is going to bomb for sure.

مارکوس: دهن منو در مورد فیلم نامه باز نکن! داستان خیلی قابل پیش بینی بود و دیالوگا پرمدعا بود. این فیلم قطعا بمباران خواهد شد

Sally: Oh, I don’t know. I think some people may enjoy it.

سالی: اوه، من نمی دانم. من فکر می کنم برخی از مردم ممکن است از آن لذت ببرند.

Marcus: If you want to do your readers a favor, you’d tell them to skip this movie and save their money!

مارکوس: اگر می خواهید به خوانندگان خود لطفی کنید، باید به آنها بگویید که این فیلم را رد کنند و پول خود را پس انداز کنند!

در ادامه آموزش مکالمه زبان انگلیسی شاید دوست داشته باشید نحوه مکالمه کردن درباره شکل بدن افراد در زبان انگلیسی را بیاموزید.

کلام آخر

مکالمه ای که شنیدید بخشی از صدها مکالمه نرم افزار آموزش صفر تا صد مکالمه شیواست.لذا پیشنهاد می شود بی درنگ این نرم افزار نصب و روی دستگاه تان اجرا کنید.

مکالمه های صوتی رایگان سایت انگلیش سی تی: