برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

معرفی کامل سبزیجات و صیفی جات به انگلیسی(همراه با عکس و مثال)

سبزیجات یکی از مهم ترین دسته های مواد غذایی مورد نیاز انسان ها هستند.اگر با انگلیسی سبزی هایی مثل تربچه،کدو،کلم و … آشنا نیستید جدول زیر را مطالعه نمایید.

جدول معرفی کامل تمامی سبزی ها به انگلیسی

سبزیجات تلفظ Vegetables
ذرت کورن Corn
قارچ ماش روم Mushroom
کلم بروکلی براکلی Broccoli
خیار کیو کامبِر Cucumber
فلفل قرمز رد پپر/رد بِل پپر Red pepper/red bell pepper
آناناس پاین اپل Pineapple
گرجه فرنگی توماتو Tomato
نوعی کلم سویت/روت بیگا Swede/rutabaga (U.S.)
هویج کاروت Carrot
کلم بروکسل براسول اسپروت Brussels sprout
کدو تنبل پامپکین Pumpkin
کلم کبِج Cabbage
سیب زمینی پوتِیتو Potato
بادمجان اِگ پِلَنت Eggplant
سیب زمینی شیرین سیویت پوتیتو Sweet potato
شلغم تورنیپ Turnip
کدو سبز کور ژِت Courgette
فلفل سبز گرین چیلی Green chilli
پیاز آنییِن Onion
کاهو لِتِس Lettuce
تربچه رادیش Radish
نخود فرنگی پی Pea
مارچوبه اسپَرِگاس Asparagus
کرفس سَلِری Celery
فلفل سبز گرین پِپِ Green pepper
نخود فرنگی فِرنچ بین French beans
چغندر بیت روت/بیت Beetroot/beet (U.S.)
لوبیا بین Bean
جدول اسامی سبزیجات در انگلیسی

سبزیجات : ذرت

ذرت در انگلیسی
ذرت در انگلیسی

 

Corn

The field has been seeded with corn.

 

در مزرعه ذرت کاشته شده است.

 

قارچ به انگلیسی

قارچ
قارچ به انگلیسی

Mushroom

We ate mushroom until we came to the Mekong.

ما قارچ خوردیم تا اینکه به مکونگ رسیدیم.

 

سبزیجات: کلم بروکلی

کلم بروکلی
کلم بروکلی در زبان انگلیسی

Broccoli

Eat up your broccoli. It’s good for you.

کلم بروکلی تون رو بخورید.براتون خوبه.

 

خیار در زبان انگلیسی چی می شه؟

خیار
خیار در زبان انگلیسی

Cucumber

ما برای شروع یک سوپ خیار سرد داشتیم.

 

سبزیجات: فلفل دلمه قرمز

فلفل دلمه
فلفل دلمه قرمز به انگلیسی

Red pepper/red bell pepper

He burned his tongue with red pepper/red bell pepper.

اون زبونش با فلفل دلمه قرمز سوخت.

 

آناناس در زبان انگلیسی

آناناس
آناناس به انگلیسی

Pineapple

The pineapple was sweet and juicy.

آناناس شیرین و آب دار بود.

 

گرجه فرنگی به زبون انگلیسی چی میشه؟

گرجه فرنگی به انگلیسی
گرجه فرنگی به انگلیسی

Tomato

Tomato soup is my cup of tea.

معنی واژه به واژه:سوپ گوجه فرنگی چای من است.

سوپ گوچه فرنگی را دوست دارم.

 

سبزیجات : نوعی کلم

نوعی کلم
نوعی کلم

Swede/rutabaga (U.S.)

Today’s main dish was cabbage and swede/rutabaga (U.S.) stew with dumplings.

غذای اصلی امروز خورشت کلم با پیراشکی بود.

 

هویچ به انگلیسی چطور نوشته میشه؟

هویج
هویج در زبان انگلیسی

Carrot

We used a carrot for the snowman’s nose.

ما به یک  هویج برای دماغ آدم برفی نیاز داریم.

 

کلم بروکسل

کلم بروکسل
کلم بروکسل در زبان انگلیسی

Brussels sprout

I want some more brussels sprouts.

معنی مثال: من مقدار بیشتری کلم بروکسل می خوام.

 

کدو تنبل به انگلیسی چی میشه؟

کدو تنبل
کدو تنبل در انگلیسی

Pumpkin

The pumpkin is a real monster.

معنی مثال : کدو تنبل یک هیولا واقعی بود.

 

سبزیجات: کلم

کلم بروکلی
کلم بروکلی در انگلیسی

Cabbage

If you overcook the cabbage it’ll turn to mush.

اگر کلم را بیش از حد بپزید له می شود.

 

سیب زمینی در زبان انگلیسی

سیب زمینی
سیب زمینی در انگلیسی

Potato

The potato is the most popular vegetable in Britain.

سیب زمینی یکی از محبوب ترین سبزی ها در بریتانیاست.

 

سبزیجات : بادمجان

بادمجان
بادمجان در انگلیسی

Eggplant

We grow many different vegetables: potatoes, eggplant, etc.

او سبزی های مختلفی رو پرورش میده:سیب زمینی،بادمجان و…

 

سبزیجات : سیب زمینی شیرین

سیب زمینی شیرین
سیب زمینی شیرین در انگلیسی

Sweet potato

Carrots, spinach, kale, broccoli and sweet potatoes are among foods rich in beta carotene.

غذا هایی مثل هویج،اسفناج،کلم پیچ،بروکلی و سیب زمینی شیرین مملو از بتا کرتون هستند.

 

شلغم تو انگلیسی چی میشه؟

شلغم در انگلیسی
شلغم در انگلیسی

Turnip

The turnip provides nutrition for you.

شلغم مواد مغذی را برای شما تامین می کند.

 

سبزیجات:کدو سبز

کدو سبز
کدو سبز در زبان انگلیسی

Courgette (U.K.)/zucchini (U.S.)

She was shaving thin slices off a courgette (U.K.)/zucchini (U.S.).

او در حال بریدن  تکه های کوچک از یک کدو سبز است.

 

فلفل سبز در انگلیسی

فلفل سبز
فلفل سبز در انگلیسی

Green chilli

She added some green chilli peppers to her cheese dip to make spicier.

 

او مقداری فلفل سبز به پنیر خود اضافه کردن تا کمی تند تر شود.

سبزیجات : پیاز

پیاز
پیاز در انگلیسی

Onion

Life is like an onion; you peel it off one layer at a time, and sometimes you weep.

زندگی مانند پیاز است هر وقت لایه ای از آن را جدا می نمایید گریه می کنید.

 

کاهو به انگلیسی چی میشه؟

کاهو در زبان انگلیسی
کاهو در زبان انگلیسی

Lettuce

Get some lettuce and tomatoes so I can make a salad.

ی مقدار کاهو و گرجه فرنگی بگیر می خوام سالاد درست کنم.

 

Radish به فارسی چی می شه؟

تربچه

تربچه
تربچه به انگلیسی

Radish

People in Shandong province like eating radish as fruit from long ago.

مردم استان شاندونگ تربچه رو به عنوان میوه می خورند.

 

سبزیجات: نخود فرنگی

نخود فرنگی
نخود فرنگی در انگلیسی

Pea

Sweet pea seed can be sown in May.

نخود فرنگی شیرین را می توان در ماه می کاشت.

 

Asparagus به فارسی چی میشه؟

مارچوبه

مارچوبه
مارچوبه به انگلیسی

We have some asparagus for lunch.

ما ی مقدار مارچوبه برای نهار داریم.

 

سبزیجات : کرفس

کرفس
کرفس به زبان انگلیسی

Celery

A stick of celery does not provide much sustenance.

معنی مثال:یک ساقه کرفس نمی تونه مواد مغذی زیادی داشته باشه.

 

Green pepper (فلفل دلمه سبز)

ففل دلمه سبز
ففل دلمه سبز

Green pepper is the main ingredient of the dish.

فلفل سبز ماده اصلی غذا است.

 

سبزیجات : لوبیا فرانسوی

لوبیا فرانسوی
لوبیا فرانسوی در زبان انگلیسی

French beans

Cooked kidney beans can be used in place of French beans.

معنی مثال : باقالا پخته شده را می توان به جای لوبیای فرانسوی استفاده کرد.

 

اسفناج در زبان انگلیسی چطور نوشته می شود؟

اسفناج
اسفناج به انگلیسی

Spinach

Eating spinach is supposed to make you strong.

معنی مثال: خوردن اسفناج شما را قوی می کند.

 

سبزیجات : چغندر

چغندر
چغندر در انگلیسی

Beetroot/beet (U.S.)

I’ve found a recipe for beetroot/beet (U.S.) tops.

معنی مثال: من یک دستور عمل عالی برای چغندر دارم.

 

فلفل قرمز به انگلیسی چی میشه؟

فلفل قرمز
فلفل قرمز در زبان انگلیسی

Red chillies/red chili peppers (U.S.)

The chicken was garnished with coriander and red chillies/red chili peppers (U.S.).

معنی مثال: مرغ را با ففل قرمز و گیشنیز تزئین کرده بودند.

 

سبزیجات : لوبیا

لوبیا
لوبیا در زبان انگلیسی

Bean

Every bean has its black.

معنی مثال: هر لوبیایی سیاهی خود را دارد.

 

نتیجه گیری :