نام انواع لباس ها به زبان انگلیسی (همراه ویدیوی آموزشی)

بعد از مواد خوراکی مهم ترین چیزی هایی می خریم لباس ها هستند.اما آیا اسم تمام لباس ها را به انگلیسی می دانید؟اگر پاسخ تان خیر است با من در این مقاله همراه شوید تا کامل ترین لیست اسامی لباس ها به انگلیسی را در اختیار تان قرار دهم.

ادامه مطلب