آموزش مکالمه – خرید لباس به انگلیسی

مکالمه خرید لباس یکی از بخش‌های مهم در حوزه مکالمه زبان انگلیسی است. برای بهتر آموختن مکالمه خرید لباس شما باید ابتدا اسم انواع لباس را به انگلیسی بیاموزید. از همین رو ما قبلاً در بخش نام انواع لباس به انگلیسی برای شما نام آن‌ها را لیست کرده‌ایم. در ادامه نیز مکالمه  خرید لباس را …

ادامه مطلب