برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

تشخیص اسم در زبان انگلیسی(همراه با مثال های متعدد)

در دنیای پیرامون ما هر چیزی یا کسی اسمی دارد که با آن شناخته می شود. در زبان انگلیسی اسم ها انواع مختلفی دارند که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

نام ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

 • اسم عام: اسم هایی هستند که روی اشیا، حیوانات و افراد گذاشته می شود و باعث خاص شدن آن ها نمی شود.

man,rat,woman

مرد، موش، زن

 • اسم خاص: این اسامی به افراد یا مکان های خاص داده می شود.

Ali,Helen

 • اسم عینی: اسم هایی هستند که به چیزی هایی داده می شوند که می‌توانید آنها را ببینید، لمس کنید یا بچشید.

milk,book,wheel

شیر، کتاب، چرخ

 • اسم جمع: این اسامی به گروهی افراد یا اشیا داده می شود.

team,group

تیم، گروه

اسم مرکب: این اسامی معمولاً با از ترکیب دو یا چند کلمه با معنی ساخته می شوند

seafood,eggplant

غذای دریایی، بادمجان

اسامی قابل شمارش به چه اسم هایی گفته می شود؟

به چیز هایی که به توان برای شمارش آنها از اعداد استفاده کرد اسامی قابل شمارش می گویند. مثلاً شما می‌توانید بگویید 4 کتاب دارم یا 5 ستاره را در آسمان می بینم.

چطور یک اسم قابل شمارش را تشخیص دهیم؟

اسامی قابل شمارش قابل لمس و تفکیک هست و فرد با کمی وقت گذاشتن می‌تواند آن ها را به صورت عددی بشمارد. برای این که این موضوع  برای تان روشن شود به مثال های زیر دقت فرمایید.

I have five pens

من 5 خودکار دارم.

I eat three eggs

من سه تا تخم مرغ می خورم

همان طور که در مثال بالا مشاهده کردید تخم مرغ و خودکار را می‌توان شمرد ولی اگر جای آنها شکر یا نمک بود به راحتی نمی‌توانستید بشمارید و مجبور بودید آنها را درون ظرفی بریزید و حجم یا وزن ظرف را به مخاطب بگویید.

ویژگی های اسامی قابل شمارش چیست؟

برای جمع بستن اسامی قابل شمارش از چه کلماتی استفاده می شود؟

برای شمردن اسامی قابل شمارش علاوه بر اعداد می‌توان از کلمات few,many و several نیز استفاده کرد تا حجم آن چیز برای مخاطب مشخص شود.

آموزش a few در زبان انگلیسی
آموزش a few

اگر کمی به مثال دقت کنید قبل از واژه کتاب کلمه a few آمده است که نشان می دهد تعداد کمی کتاب روی میز است.

چطور در مورد تعداد اسامی قابل شمارش سؤال کنیم؟

How many apples do you eat?

چند تا سیب می خورید؟

اسامی غیر قابل شمارش به چه اسم هایی گفته می شود؟

شمارش این اسم ها معمولاً کار دشواری است و برای نشان دادن تعداد شان از واحد هایی دیگر استفاده می شود.

How many calories are in 1 cup of whole milk?

چه مقدار کالری در 1 فنجان شیر کامل وجود دارد؟

انواع اسامی غیر قابل شمارش

 • مواد: این دسته از اسامی غیر قابل شمارش شامل مواد خوراکی و غیر خوراکی می شود.

milk,salt

 • حالات روحی انسانی: عواطف انسانی مثل ناراحتی، تشنگی و… جزء اسامی غیر قابل شمارش هستند.

happiness, honesty

 • کارها و فعالیت های انسانی: این اسامی برای فعالیت های انسانی استفاده می شود و معمولاً دارای ing می باشد.

traveling,sleeping

 • مفاهیم انتزاعی: این دسته شامل مفاهیم انتزاعی مثل زندگی کردن هستند.

beauty, death

اسامی غیر قابل شمارش معمولاً با چه کلمه هایی جمع بسته می شود؟

اسامی غیر قابل شمارش معمولاً با استفاده از کلماتی مثل a little و much جمع بسته می شوند.

چه وقت از کلمه a little برای جمع بستن بهره گرفته می شود؟

زمانی که می خواهید بگویید مقدار کمی (بسیار ناچیز) از اسمی غیر قابل شمارش وجود دارد از کلمه a little  بهره بگیرید.

آموزش a little
آموزش a little

 

چه زمانی از much در جمله استفاده می شود؟

در زبان انگلیسی برای اینکه نشان دهند مقدار زیادی از یک چیز غیر قابل شمارش در یک جا وجود دارد از کلمه much استفاده می کنند.

برای پرسیدن تعداد اسامی غیر قابل شمارش از فرمولی استفاده می شود؟

نکته مهم

اگر هنوز هم در تشخیص اسم های قابل شمارش مشکل دارید درس اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش را مطالعه کنید تا با مثال ها و نکات بیشتری در این زمینه رو به رو شوید.

چه حروف تعریف و نکره ای که قبل اسم ها می آیند؟

معمولاً برای معرفی ویژگی های یک اسم از حروف نکره (a/an) و حرف تعریف (the) استفاده می شود در ادامه این مبحث در نظر داریم تفاوت های این حروف و ویژگی هایشان را به صورت کامل برای تان بیان کنیم.

حروف نکره a و an

a و an به چه معناست؟

به این دو حرف که در فارسی یک ترجمه می شود حروف نکره می گویند. این حروف نکره قبل از اسامی قابل شمارش استفاده شوند.

چه تفاوتی بین a و an است؟

 • حرف نکره a

از این حرف نکره قبل از تمامی اسامی قابل شمارش که حرف اول شان بی صدا باشد استفاده می شود.

a book

a pen

 • حرف نکره an

از این حرف نکره قبل از اسامی قابل شمارشی که با حرف (a – o – i – e) شروع می شوند استفاده می گردد.

نکته مهم

افزون بر آموزشی که در بالا مطالعه کردید در درس حروف صدادار در زبان انگلیسی به توضیح بیشتر در مورد a و an پرداختیم.

حرف تعریف The

از این حرف تعریف پر کاربرد زبان انگلیسی زمانی استفاده می شود که شما (شنونده یا خواننده جمله) آن چیز یا فرد را کاملاً بشناسید.

از حرف تعریف The چه جاهایی استفاده می شود؟

 • از این حرف برای اسم هایی مثل پاپ، ماه و خورشید که در کل دنیا فقط یکی وجود دارد استفاده می شود.

The moon is so beautiful

ماه خیلی زیباست.

 • از حرف تعریف The به همراه صفت های عالی (ترین) استفاده می شود.

Khalifa in Dubai is the tallest building in the world

برج خلیفه در دبی بلندترین ساختمان در جهان است.

 • از The برای چیز یا فردی که همه از آن مطلع اند استفاده می شود.

mommy.can i use the car

مامان می تونم از ماشین استفاده کنم.

A woman who fell 10 metres from High Peak was lifted to safety by a helicopter. The woman fell while climbing

زنی که در 10 متری High Peak سقوط کرده بود با هلی‌کوپتر به ایمنی منتقل شد. زن هنگام بالا رفتن از زمین افتاد.

 • The قبل از اعضای بدن یا گونه ای خاص استفاده می شود.

The lion is not really a dangerous animal

شیر واقعاً حیوان خطرناکی نیست.

 • معمولاً به همراه ابزار آلات موسیقی از The استفاده می شود.

Amir play the guitar

امیر گیتار می زند.

 • زمانی که می خواهید در مورد یک سیستم مانند پلیس، رادیو یا تلویزیون صحبت کنید باید از The استفاده کنید.

turn on the TV

تلویزیون را روشن کن.

 • برای صفت هایی مثل پیری یا پولداری که بخشی از مردم را در بر می گیرد از The استفاده می شود.

چه صفت هایی همراه با The به کاربرده می شوند؟

rich – poor – elderly – unemployed صفت هایی هستند که به همراه The به کار برده می شوند.

I think the poor should not pay taxe

من فکر می کنم فقرا نباید مالیات بدهند.

 • برای کشور هایی که در نام شان کلمات (kingdom – states – republic) را دارند از The استفاده می شود.

The United Kingdom

کشور پادشاهی متحده بریتانیا

 • معمولاً پیش از نام رود ها، دریا ها، تالاب ها از حرف تعریف The استفاده می شود.

The Rhine

رود راین

 • در زبان انگلیسی همراه با نام روزنامه ها از The استفاده می شود.

The Sunday Times

روز نامه سان دی تایمز

 • در انگلیسی همراه با نام هتل ها از واژه The استفاده می شود.

The Parsian Esteghlal International Hotel

هتل بین المللی پارسیان استقلال

 

جمع بندی

اسم ها گونه های مختلفی دارند که برای یادگیری شان نیاز به تمرین بسیار است از این رو پیشنهاد می شود نرم افزار شیوا را از همین سایت دانلود کنید تا در کنار آموزش مفهومی تر این مبحث از تمرین های متعدد آن بهره ببرید.

 

 

دانلود نرم افزار شیوا