برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش مکالمه – سفارش غذا در رستوران و هتل

در این بخش از سری آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی به مکالمه سفارش غذا در رستوران پرداخته‌ایم. همه ما هنگام سفر به کشوری دیگر نیاز داریم تا تکنیک‌های سفارش غذا را بیاموزیم. این دیالوگ یکی از نیازهای بسیار ضروری برای یادگیری در حوزه مکالمه زبان انگلیسی است. در دیالوگ اول به سفارش غذا و نوشیدنی می‌پردازیم. در گفتگو دوم حالتی را بررسی می‌کنیم که در آن شما با صورت‌حساب غذا دچار مشکل شدید. حالتی که گارسون صورت‌حساب شما را به‌درستی حساب نکرده است. در این حالت شما به گفت‌وگو برای حل این مشکل می‌پردازید. با بررسی این دو مکالمه مطالب زیادی از نحوه سفارش و مشکلات آن را خواهید آموخت. ابتدا فایل صوت مربوط به هر مکالمه را پخش کنید و سپس از روی متن آن ها را دنبال کنید.

 

مکالمه انگلیسی – سفارش غذا و نوشیدنی در رستوران

Hi, I will be your waiter/waitress today. Are you ready to order?

سلام، من گارسون میز شما هستم. آماده سفارش هستید؟

Yes, I’d like to have a bowl of warm soup to start.

بله، برای شروع من یک کاسه سوپ گرم می خوام.

Sure, And what would you like for your main dish?

حتما، برای غذای اصلی چی میل دارین؟

Well, I’d like to try the salmon.

خب، میل دارم ماهی سالمون رو امتحان کنم.

Certainly, Would you like something to drink

حتما، چیزی برای نوشیدنی میل دارین؟

A soda, please.

یه آب گازدار لطفا.

Sure, Would you like a dessert?

حتما، دسر میل دارین؟

No, thanks.

نه، ممنون.

Enjoy your meal.

از غذاتون لذت ببرید.

مکالمه انگلیسی – مشکل داشتن با صورت حساب

مکالمه انگلیسی

 

I waved my hand to get the waiter’s attention.

من دستم را تکان دادم تا توجه پیشخدمت رو جلب کنم.

Waiter: Yes?

پیشخدمت: بله

Leslie: The check, please.

لزلی: صورت حساب لطفا.

Waiter: Would you like any dessert, or some tea or coffee?

پیشخدمت: آیا هرگونه دسر، یا چای یا قهوه میل دارید؟

Leslie: No, just the check. Thanks.

لزلی: نه، فقط صورت حساب رو بیارید. متشکرم.

Waiter: Here you are. I’ll ring that up for you when you’re ready.

پیشخدمت: بفرمایید. وقتی برای پرداخت صورت حساب آماده بودید شما را صدا می زنم.

Leslie: Thank you. Oh, there seems to be a mistake on our bill. We didn’t order this appetizer.

لزلی: متشکرم. اوه، به نظر می رسد در صورت حساب ما مشکلی هست. ما این پیش غذاها را سفارش نداده بودیم.

Waiter: Let me check this and I’ll be right back…Here you are. I’ve adjusted the check. I took off the appetizer.

پیشخدمت: اجازه بدهید این را بررسی کنم و الان برخواهم گشت. بفرمایید. صورت حساب را اصلاح کردم. من پیش غذا را حذف کردم.

Leslie: Thanks, but there still seems to be a problem. We had a two-for-one coupon, but we’ve been charged for both meals.

لزلی: متشکرم، اما به نظر می رسه هنوز هم مشکلی هست. ما یک کوپن تخفیفی برای دوتا غذا داشتیم، اما ما برای هر دوتا غذا هزینه کرده ایم.

Waiter: I’m sorry, but you needed to present the coupon to me when you placed your order, not when you’ve finished your meal.

پیشخدمت: من معذرت می خواهم، اما شما باید کوپن ها را موقع سفارش غذا ارائه میدادید، نه موقعی که غذایتان را تمام کردید.

Leslie: That isn’t stated on the coupon. I don’t want to be a pain, but could I see the manager, please?

لزلی: این حرف شما در کوپن ذکر نشده است. من نمی خواهم زحمتی بدهم، اما امکان دارد من مدیر را ببینم، لطفا؟

Waiter: I’ll see if she’s available…I talked to the manager and she said to make an exception in this case and to give you the discount.

پیشخدمت: بگذارید ببینم ایشان حضور دارند. من با مدیر صحبت کردم و ایشان گفتند در این مورد استثنایی قائل شوند و تخفیف را به شما بدهند.

Leslie: Okay, thanks.

لزلی: باشه، ممنون.

پس از آشنایی با آموزش مکالمه انگلیسی درباره سفارش غذا در رستوران و هتل شاید دوست داشته باشید با نحوه احوالپرسی رسمی و غیررسمی در زبان انگلیسی آشنا شوید.

کلام آخر

برای اینکه به صد تا از بهترین و ضروری ترین مکالمه های زبان انگلیسی دسترسی پیدا کنید کافیست نرم افزار آموزش مکالمه شیوا را دانلود و نصب نمایید.