برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش مکالمه – خرید لوازم جانبی کامپیوتر

در این بخش از آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بررسی یکی دیگر از موقعیت‌های مکالمه پرداخته‌ایم. در این مکالمه شما تمرین می‌کنید تا بتوانید درباره خرید لوازم جانبی کامپیوتر صحبت کنید. فایل صوتی را پخش کنید و متن را از روی آن دنبال کنید.

 

دانلود ویدیو مکالمه خرید کامپیوتر

ویدیو بالا با زیرنویس فارسی ارائه شده است تا همه دیالوگ ها را متوجه شوید.

آموزش مکالمه خرید لوازم جانبی کامپیوتر

Ginger: It’s really nice of you to come with me to buy my computer. This is the desktop I’m thinking about.

جینجر: خیلی خوشحالم که با من آمدی تا کامپیوترم را بخری. این دسکتاپیه است که من به آن فکر می کنم.

Kevin: This is okay, but if I were you, I’d buy a laptop. It’s more versatile. You can travel with it.

کوین: اشکالی ندارد، اما اگر من جای شما بودم، یک لپ تاپ می خریدم. این کاربردی تره و می توانید با آن سفر کنید.

Ginger: I’m not sure about getting a laptop. The screen is so small.

جینجر: من مطمئن نیستم که لپ‌تاپ بگیرم. صفحه نمایشش خیلی کوچک است.

Kevin: No problem. You can get a separate monitor. This is a good one. You just need a connector and a cable to hook it up to your laptop. Here’s a monitor stand, too, so you can elevate it if you want to.

کوین: مشکلی نیست. شما می توانید یک مانیتور جداگانه تهیه کنید. این یکی خوبه. شما فقط به یک کانکتور و یک کابل برای اتصال آن به لپ تاپ خود نیاز دارید. در اینجا مانیتور نیز
وجود دارد، بنابراین در صورت تمایل می توانید آن را بالا ببرید.

Ginger: The speakers on the laptop aren’t very loud.

جینجر: صدای بلند گو های لب تاپ خیلی بلند نیستند.

Kevin: You can get these great speakers. You plug them into your laptop and the sound is amazing.

کوین: می توانید این بلندگوهای عالی را دریافت کنید. آنها را به لپ تاپ خود وصل می کنید و صدا فوق العاده است.

Ginger: I’m not sure about the battery.

جینجر: در مورد باتری مطمئن نیستم.

Kevin: It comes with a battery that lasts three to five hours, but you can always buy a spare. Of course, it comes with a power cord, too, so you can just plug it in if your battery runs low.

کوین: با یک باتری عرضه می شود که سه تا پنج ساعت دوام می آورد، اما همیشه می توانید یک یدک بخرید. البته یک سیم برق نیز دارد، بنابراین اگر باتری شما کم شد می توانید آن را به برق وصل کنید.

Ginger: The keyboard is a little cramped, too.

جینجر: صفحه کلید هم کمی کوچک است.

Kevin: That’s what a full-size keyboard is for. You can buy a separate keyboard and mouse and attach them to your laptop. It’ll be just like having a desktop.

کوین: این همان چیزی است که یک صفحه کلید با اندازه کامل به کار می رود. می توانید یک صفحه کلید و ماوس جداگانه بخرید و آنها را به لپ تاپ خود متصل کنید. درست مثل داشتن یک دسکتاپ خواهد بود.

Ginger: Then why don’t I just buy a desktop?

جینجر: پس چرا من فقط یک دسکتاپ نخرم؟

Kevin: If you do, you won’t be able to buy all of these great accessories. That’s half the fun of buying a new computer!

کوین: اگر این کار را بکنید، نمی توانید همه این لوازم جانبی عالی را بخرید. این نیمی از لذت خرید یک کامپیوتر جدید است!

مکالمه های ضروری انگلیسی

 

کلام آخر

اگر بیست مکالمه ای که در پست های بالا موجود است برای تان کافی نیست. نرم افزار آموزش مکالمه شیوا را نصب کنید تا صد ها مکالمه کاربردی زبان انگلیسی در اختیار تان قرار بگیرد.