برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش مکالمه – خرید لباس به انگلیسی

مکالمه خرید لباس یکی از بخش‌های مهم در حوزه مکالمه زبان انگلیسی است. برای بهتر آموختن مکالمه خرید لباس شما باید ابتدا اسم انواع لباس را به انگلیسی بیاموزید. از همین رو ما قبلاً در بخش نام انواع لباس به انگلیسی برای شما نام آن‌ها را لیست کرده‌ایم. در ادامه نیز مکالمه  خرید لباس را برای شما تدارک دیده ایم تا راحت در خارج از کشور لباس بخرید.

ویدیو آموزش خرید لباس در زبان انگلیسی

این ویدیو با زیرنویس فارسی تهیه شده است تا به راحتی دیالوگ ها را متوجه شوید.

آموزش مکالمه خرید لباس در انگلیسی

Sales clerk: Good afternoon. What can I help you find?

کارمند فروش: ظهر بخیر. چه طوری می توانم به شما کمک کنم پیدا کنید؟

Bo: I’m looking for a suit for work.

بو: من به دنبال کت و شلوار برای کار هستم.

Sales clerk: I’m sure we have something for you. Are you looking for a traditional or contemporary suit?

کارمند فروش: مطمئنم که ما چیزی برای شما داریم. آیا به دنبال کت و شلوار سنتی یا امروزی هستید؟

Bo: I’m not sure. I’d like to try on some different ones.

و: مطمئن نیستم. من می خواهم روی برخی از موارد مختلف امتحان کنم.

Sales clerk: That’s no problem. Let me show you a few over here. This is a two-button pinstripe suit that’s made of 100% wool and has a flat front. What do you think?

کارمند فروش: مشکلی نیست. بگذارید چند مورد را در اینجا به شما نشان دهم. این یک کت و شلوار نواری دو دکمه است که از 100% پشم ساخته شده و جلوی آن صاف است. نظرتون چیه؟

Bo: It looks nice. How about this one?

بو: به نظر خوب می رسد. اینیکی چه طوره؟

Sales clerk: Oh, this is a very fine suit. As you can see, it’s double-breasted and is fully lined. The pants are pleated. Would you like to try it on?

کارمند فروش: اوه، این کت و شلوار بسیار خوبی است. همانطور که می بینید دو چاک است و کاملا آستردار است. شلوار چین دار است. می خواهید آن را امتحان کنید؟


Bo: Sure.
بو: حتما.

Sales clerk: Just follow me to the dressing rooms in the back. Here you are. My name is Caroline. Just let me know if you need anything.

کارمند فروش: فقط مرا تا رختکن دنبال کنید. بفرمایید. اسم من کارولین است. فقط در صورت نیاز به من اطلاع دهید.

Bo [comes out of the dressing room wearing one of the suits]: I like this single-breasted one. I like the side vents. All of these suits need to be dry cleaned, is that right? I travel a lot in my job and I worry about my suits getting dirty on the road.

بو [با یکی از کت و شلوارها از رختکن بیرون می آید]: من این کت و شلوار را دوست دارم.من چاک های کناری را دوست دارم. همه این کت و شلوارها باید به خشک شویی بروند. درست است؟ من در کارم زیاد سفر می کنم و نگران کثیف شدن کت و شلوارم در جاده هستم.

Sales clerk: Yes, they all need to be dry cleaned, but since both of these suits are a dark color, that shouldn’t be too big of a problem. How does that feel?

کارمند فروش: بله، همه آنها باید به خشک شویی نیاز دارند، اما از آنجایی که هر دوی این کت و شلوارها رنگ تیره دارند، نباید خیلی مشکل ایجاد کند. چه حسی دارد؟

Bo: It’s a good fit and it’s very comfortable. Okay. I’ll take this one.

بو: مناسب است و بسیار راحت است. باشه. من این یکی رو میگیرم

Sales clerk: Certainly. I’ll ring you up. Do you need anything else? A vest, suspenders, or a garment bag to store the suit?

کارمند فروش: حتما. براتون نگه می دارم آیا چیز دیگری نیاز دارید؟ جلیقه، کروات یا کیف لباس برای نگهداری کت و شلوار؟

Bo: No, thanks. I’ll just take the suit.

بو: نه، ممنون. من فقط کت و شلوار را می خوام

Sales clerk: No problem. Just follow me.

کارمند فروش: مشکلی نیست. فقط من را دنبال کن.

مکالمه های کاربردی زبان انگلیسی

 

کلام آخر

اگر دنبال مکالمه های ضروری زبان انگلیسی هستید نرم افزار تخصصی مکالمه انگلیسی شیوا را دانلود کنید.این برنامه به سرعت به شما از صفر گفتگور کردن به انگلیسی را می آموزد.