برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

معرفی حروف صدادار انگلیسی(همراه با ویدیو)

آیا می دانید کلمه های a و an کجا استفاده می شوند. این کلمات با توجه به صدا دار بودن یا نبودن حروف ابتدا کلمات برای نمایش تعداد پیش از واژگان استفاده می شوند.از همین رو تصمیم گرفتم در این درس حروف صدا دار و بی صدا انگلیسسی را به شما معرفی کنم.

ویدیو آموزش تلفظ حروف صدا دار انگلیسی

معرفی حروف صدادار در زبان انگلیسی Vowel sounds

مبحث حروف صدادار و بی صدا در زبان انگلیسی ازجمله مباحث ساده و کاربردی است. ما در بخش آموزش الفبای انگلیسی به حروف موجود در زبان انگلیسی پرداختیم. زبان انگلیسی دارای 26 حرف می‌باشد. از میان این حروف تعدادی به حروف صدادار و تعدادی به حروف بی صدا معروف هستند. هدف از شناختن این حروف برای استفاده درست از کلمه مناسب پیش از اسامی مفرد است. پیش از اسامی مفرد قابل‌شمارش یکی از کلمات a یا an به معنای “یک” قرار می‌گیرد. در ادامه به بررسی هر کدام از آن‌ها می‌پردازیم.

حروف صدادار

حروف صدادار در زبان انگلیسی شامل 5 حرف می‌باشد. این حروف شامل این موارد می‌شود:

حروف صدادار انگلیسی

هرگاه اسم قابل‌شمارش مفردی با یکی از این حروف صدادار شروع شود باید پیش از آن‌ها کلمه an بیاید. درواقع کلمه an جایگزین کلمه a می‌شود. این تغییر ،به تلفظ راحت‌تر این‌گونه لغات کمک می‌کند.

مثال:

I want an apple.

من یک سیب می‌خواهم.

She has an umbrella.

او یک چتر دارد.

استثنا:

قاعده‌ای که در بالا معرفی شد دارای استثنائی نیز می‌باشد. درواقع در این بخش می‌توان به نکته‌ی مهمی اشاره کرد. استفاده از a و an بیشتر متکی به صدای آغازین اسامی است تا به حروف آغازین اسامی. در برخی اسامی حرف “o” صدای “اُ” و گاهی صدای “و” می‌دهد. همچنین حرف “u” در برخی موارد صدای “آ” و در برخی موارد صدای “یو” می‌دهد.

برای درک بهتر این نکته مثال‌هایی را با هم مرور می‌کنیم.

مثال:

This is a university.

این یک دانشگاه است.

همان‌طور که در این مثال مشاهده می‌کنید علی‌رغم وجود حرف u در ابتدای اسم مفرد، از کلمه a استفاده‌شده است. علت این تغییر این بوده است که ما بر روی صداها تمرکز داریم و نه حروف. حرف u در اینجا دارای صدای “یو” می‌باشد.

مثال:

A one-track mind.

یک ذهن تک‌بعدی.


همان‌طور که می‌بینید برخلاف انتظار ما، قبل از کلمه one که با حرف صدادار “o” شروع می‌شود از کلمه a استفاده‌شده است. علت این تغییر این است که در اینجا حرف “o” دارای صدای “و” می‌باشد و نه “اُ”.

حروف بی صدا

تمامی حروف باقیمانده‌ی الفبای زبان انگلیسی به‌جز آن 5 حرف شامل حروف بی صدا و صامت می‌شوند. تعداد این حروف 21 حرف است. این حروف شامل موارد زیر می‌شوند:

هرگاه اسم قابل‌شمارش مفردی را که با یکی از این حروف آغاز شود را استفاده می‌کنیم باید پیش از آن اسامی کلمه a را بکار بگیریم.

مثال:

You need to buy a t-shirt.

شما نیاز دارید تا یک تی‌شرت بخرید.

استثنا:

اگرچه حرف h در زبان انگلیسی جز حروف بی صدا محسوب می‌شود اما دارای استثنایی نیز می‌باشد. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم صداها از حروف آغازین اسامی مفرد قابل‌شمارش اهمیت بیشتری دارند. برخی از کلمات در زبان انگلیسی وجود دارند که هنگام تلفظ، h در ابتدای آن‌ها تلفظ نمی‌شود. در این موارد به‌جای استفاده از کلمه a پیش از آن‌ها، از کلمه an استفاده می‌شود. پرکاربردترین کلمات آن‌ها شامل این موارد می‌شود:

مثال:

He needs an hour.

او به یک ساعت زمان احتیاج دارد.

کلام آخر

اگر دنبال ریزکاری های گرامری زبان انگلیسی هستید نرم افزار آموزش اصول گرامری شیوا را دانلود کنید تا از صفر یا حتی زیر صفر دستور زبان انگلیسی را یاد بگیرید و در کمترین زمان به استادی تمام عیار تبدیل شوید.