برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

بررسی کامل زمان افعال در زبان انگلیسی

به عقیده من و بسیاری از زبان آموز سخت ترین بخش آموزش زبان زمان افعال در انگلیسی است. از این رو می خواهم در این درس سیر تا پیاز افعال انگلیسی را به شما اموزش دهم.

لطفاً برای آموزش ساده تر به زیر نویس ویدیو دقت کنید.(پیشنهاد می کنم ویدیو را به صورت افقی و تمام صفحه نگاه کنید.)

زمان افعال در زبان انگلیسی

یکی از مهم‌ترین ارکان ساختار جمله در زبان انگلیسی فعل آن می‌باشد. حتماً برای شما پیش‌آمده است که بخواهید جمله‌ای را به زبان انگلیسی بیان کنید. دانستن زمان فعل جمله موردنظر بسیار بااهمیت است. این جملات گاهی مربوط به زمان ماضی و گذشته بوده و گاهی حال و گاهی آینده بوده‌اند. برای بیان درست جمله در زبان انگلیسی همچون فارسی باید تمامی زمان‌های افعال را شناخت. اگرچه بعضی از زمان‌ها همچون حال ساده کاربرد فراوانی دارند. ما در این بخش میخواهیم افعال زمان گذشته، حال و آینده را به شما آموزش دهیم.

زمان افعال در زبان انگلیسی اندکی با زبان فارسی تفاوت دارد. ما در هر دو زبان افعالمان را برای سه زمان گذشته، حال و آینده می‌سازیم. در زبان فارسی ده نوع زمان فعل وجود دارد که در زبان انگلیسی این تعداد به دوازده زمان اصلی تقسیم می‌شوند. چهار زمان نیز زمان‌های غیر اصلی و کم‌کاربردتر هستند. زمان‌های اصلی را می‌توان زمان‌هایی دانست که دارای ساختار منحصربه‌فرد و تعریف‌شده‌ای هستند. این زمان‌ها برگرفته یا ترکیب زمان‌های دیگر نیستند.

زمان‌های مختلف افعال در زبان انگلیسی

نام زمان‌های مختلف افعال در زبان انگلیسی در ادامه آورده شده است. آن‌ها به‌طورکلی در سه دسته‌ی گذشته، حال و آینده به‌صورت کامل در هر بخش موردبررسی قرارگرفته‌اند. فرمول ساخت هر فعل به‌طور مختصر برای آن آورده شده است. برای دیدن توضیحات کامل هر زمان از افعال، وارد بخش آموزشی همان قسمت بشوید.

آموزش تصویری زمان افعال
آموزش تصویری زمان افعال انگلیسی

زمان گذشته در انگلیسی

در این بخش به بررسی هر چهار شکل گذشته در انگلیسی می پردازیم.

 

گذشته ساده

فعل گذشته + فاعل + …

He worked.

گذشته استمراری

فاعل + was/were + دار ing فعل

He was working

گذشته کامل

فاعل + had + شکل سوم فعل

He had worked.

گذشته کامل استمراری

فاعل + had + been + دار ing فعل

He had been working.

زمان حال در انگلیسی

در این بخش به بررسی هر چهار شکل زمان حال می پردازیم.

حال ساده

شکل ساده فعل + فاعل

He works.

حال استمراری

فاعل + am/is/are + دار ing فعل

he is working.

حال کامل

فاعل + have/has + شکل سوم فعل

He has worked.

حال کامل استمراری

فاعل + have/has + been + دار ing فعل

He has been working.

زمان آینده در انگلیسی

در این بخش به بررسی هر چهار شکل آینده در انگلیسی می پردازیم.

آینده ساده

فاعل + will + فعل

He will work.

آینده استمراری

فاعل + will + be + دار ing فعل

He will be working.

آینده کامل

فاعل + will + have + شکل سوم فعل

He will have worked.

آینده کامل استمراری

فاعل + will + have + been + دارing فعل

He will have been working.

افعال آینده در گذشته در زبان انگلیسی

مستقبل ساده در گذشته

آینده ساده استمراری در گذشته

مستقبل کامل ساده در گذشته

آینده کامل استمراری در گذشته

کلام آخر

حالا که زمان افعال را به انگلیسی یاد گرفتید، نظرتان چیست،بقیه قواعد گرامری زبان انگلیسی را یاد بگیرید؟ اگر پاسخ تان به این پرسش مثبت است، نرم افزار آموزش کامل گرامر انگلیسی شیوا را دانلود و نصب نمایید.

آموزش های گرامری انگلیش سی تی