برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

بررسی کامل اسامی اشاره در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی برای اشاره از ضمیر های اشاره استفاده می شود.این ضمیر ها به دو دسته کلی دور و نزدیک تقسیم بندی می شود.در ادامه پرکابردترین اسم های اشاره به همراه مثال توضیح داده شده است.

ضمیر های اشاره در زبان انگلیسی

ما در زبان انگلیسی از پنج اسم اشاره به‌عنوان مهم‌ترین اسامی اشاره استفاده می‌کنیم. این اسامی اشاره شامل it, this, these, that, those می‌باشد. هرکدام از این اسامی دارای کاربردهای متفاوتی می‌باشند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

اسم اشاره This به چه معناست؟

اسم اشاره This به معنای این است و همان طوری که از معنی اش برداشت می شود برای اشاره به چیزی که نزدیک شما است استفاده می شود.

از ضمیر This در چه جاهایی استفاده می شود؟

 • الف) صحبت درباره چیزی که در نزدیکی گوینده است.

This is my book.

این کتاب من است.

نکته: بعد از اسم اشاره This هیچ‌گاه نمی‌توان is را به صورت مخفف s نوشت. علت این امر ایجاد اشکال در تلفظ آن می‌باشد.

 • ب) برای معرفی کردن خود

Hi, this is Bahram, can I speak to Ali?

سلام، بهرام هستم، می تونم با علی صحبت کنم؟

 • ج) برای معرفی کردن اشخاص

This is Sarah.

این سارا است.

معنی اسم اشاره These چیست؟

These به معنی این ها است و معمولا برای اشاره به چند چیز یا چند فرد مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد استفاده اسم اشاره These را با ذکر مثال بیان کنید؟

 • الف )این ضمیر پرکاربرد برای اشاره به چند چیز که در نزدیکی گوینده وجود دارد استفاده می شود. مثلا در نمونه زیر گوینده به کتاب هایی که کنارش هست اشاره می کند.

These are my books.

این‌ها کتاب‌های من هستند.

 • ب) برای معرفی کردن اشخاص از These استفاده می شود.

These are my family members.

این‌ها اعضای خانواده‌ی من هستند.

معنی ضمیر اشاره That چیست؟

در زبان انگلیسی از اسم اشاره That  به معنی آن برای اشاره به یک چیز در فاصله دور استفاده می‌شود.

ضمیر اشاره That در چه جاهایی استفاده می شود؟

 • الف) صحبت کردن درباره اشیائی که در فاصله‌ای دور نسبت به گوینده است.

That book is mine.

آن کتاب مال من است.

 • ب) به‌کارگیری به‌عنوان ارجاع

A: I bought a new car.

من یک ماشین جدید خریدم.

B: That’s great.

عالیه!

معنی اسم اشاره Those به فارسی چیست؟

در زبان انگلیسی از اسم اشاره Those  به معنی “آن‌ها” برای اشاره به بیش از یک چیز در فاصله دور استفاده می‌شود.

Those are my books.

آن‌ها کتاب‌های من هستند.

معنی ضمیر اشاره It به فارسی چیست؟

ترجمه واژه It در فارسی آن است و همان طور که از معنی اش برداشت می شود برای اشاره به یک چیز در فاصله دور استفاده می شود.

برای این اسم اشاره می‌توان چندین کاربرد متفاوت را بیان کرد که به شرح زیر می باشد:

کاربرد های اسم اشاره It

 • الف) صحبت درباره وضعیت آب‌وهوا

It is raining.

هوا بارانی است.

 • ب) صحبت درباره تاریخ‌ها و زمان‌ها

It is your birthday.

این روز تولد تو است.

 • ج) در هنگام معرفی خود در پشت تلفن

Hi, It is Sarah.

سلام، سارا هستم.

 • د) برای اشاره به اشیاء در نزدیکی

It is my book.

این کتاب من است.

چه موقع از ضمیر های اشاره نزدیک و چه موقع از ضمیر های اشاره دوراستفاده کنیم؟

برای استفاده از این اسامی قاعده دقیقی وجود ندارد. ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم بگوییم که به‌طور فرض تا فاصله 2 متر فاصله نزدیک است و بیشتر از آن فاصله دور. استفاده از این اسامی اشاره کاملاً نسبی است. معمولاً اشیایی که در دسترس هستند را با اسامی اشاره نزدیک و آن‌هایی که از دسترسی دور است را با اسامی اشاره دور خطاب می‌کنیم.

ضمیر اشاره یا صفت اشاره؟

ما در این آموزش به‌طورکلی از کلمات مربوط به اشاره “اسامی اشاره” یاد کردیم. برخی از مدرسین اعتقاد دارند که باید از نام ضمیر اشاره از آن‌ها یاد کرد. در حقیقت وقتی از آن‌ها به‌جای اسامی بهره ببریم، می‌توان به آن‌ها ضمیر اشاره گفت. همچنین وقتی ما از این اسامی اشاره پیش از اسامی بهره ببریم، می‌توان به آن‌ها صفت اشاره گفت.

نکات مهم در مورد این درس:

 • حتما با مطالعه متن بالا پرسش های متعددی برای تان پیش آمده است که در پی یافتن پاسخ شان هستید از این رو پیشنهاد می کنیم مقاله ضمایر در زبان انگلیسی را مطالعه کنید.
 • اگر دنبال آموزش زبان انگلیسی هستید و مرجع کاملی پیدا نکردید سایت english30t نرم افزار آموزش زبان شیوا را پیشنهاد می کند.