برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

قید در زبان انگلیسی (معرفی کامل و با مثال)

همانطور که در بخش نحوه ساخت جمله در زبان انگلیسی آموختید که یکی از ارکان مهم جمله “قید” است. در این بخش به بررسی قید در زبان انگلیسی به‌طور کامل خواهیم پرداخت.

 

معرفی کامل قید و انواع آن در زبان انگلیسی

همه‌ی ما در زبان فارسی با قید آشنا شده‌ایم. قیدها در زبان انگلیسی بیانگر حالت و کیفیت وقوع فعل می‌باشد. در زبان انگلیسی به این کلمات Adverb می‌گویند. قیدها به ما کمک می‌کنند تا در مورد نحوه رخداد اتفاقات توضیحات جزئی‌تری بدهیم. با استفاده از قید می‌توان در مورد اینکه یک فعل چطور، کی و کجا  و چگونه رخ‌داده است را پاسخ داد. بیشتر قیدها با افزودن ly به انتهای صفت‌ها ساخته می‌شوند. خب، برای اینکه با این مبحث بیشتر آشنا شوید بهتر است چندین مثال را باهم بررسی کنیم.

Sara walks slowly.

سارا به‌ آرامی قدم می‌زند.

برای پیدا کردن قید در این جمله کافی است از خود بپرسید چگونه؟ همان‌طور که از توضیحات ابتدایی متن نیز قابل‌درک است، قید اطلاعات بیشتری از فعل به ما می‌دهد.

Sara goes to school.

سارا به مدرسه می‌رود.

در این جمله شما با پرسیدن سؤال سارا به کجا می‌رود می‌توانید قید را در جمله پیدا کنید.

خب، بیایید به نحوه‌ی ساخت قید در جمله بپردازیم و در ادامه جایگاه قید در جمله و انواع قید در زبان انگلیسی را بررسی کنیم.

نحوه ساخت قید در زبان انگلیسی

برای ساخت قید در زبان انگلیسی نیازی نیست به دنبال قاعده سختی بگردید. در بیشتر موارد برای ساختن قید تنها باید پیوند ly را به صفت اضافه کنید تا قید شما ساخته شود. حتماً به دنبال مثال می‌گردید، پس ادامه مطلب را مطالعه کنید:

slow + ly → slowly

quick + ly → quickly

استثناها:

در ساخت برخی قیدها استثناهایی وجود دارد که دانستن آن‌ها مفید است. به چندین مثال از استثناها در ساخت قید در زبان انگلیسی توجه کنید:

استثنای ic:

اگر کلمه در انتها به حروف ic ختم می‌شود کافی است در انتهای آن حروف ally را اضافه کنیم. تنها مورد استثنا در اینجا کلمه‌ی public خواهد بود که قید آن با پسوند ly ساخته می‌شود. چند مثال را مرور می‌کنیم:

historic + ally → historically

fantastic + ally → fantastically

استثنای ll:

اگر کلمه در انتها دارای دو حرف l باشد کافی است در انتها حرف y را اضافه کنیم. توجه کنید که اگر کلمه دارای تنها یک l در انتها باشد از قانون کلی پیروی خواهد کرد. چند مثال را مرور کنیم:

full + y → fully

استثنای le:

اگر صفت موردنظر در انتها به حرف le ختم شود کافی است به‌جای آن حرف ly را جایگزین کنیم. مثال را ببینید:

horrible → Horribly

sensible → sensibly

استثنای y:

اگر در انتهای صفتی که می‌خواهیم آن را تبدیل به قید کنیم حرف y را دیدیم به این شیوه عمل می‌کنیم. حرف y را حذف کرده و به‌جای آن i را قرار می‌دهیم و سپس ly اضافه می‌کنیم. به این مثال دقت کنید:

Happy → happily

نکته: اگر با این سه صفت مواجه شدید ابتدا e را از آخر آن حذف و سپس ly را اضافه کنید. مثال‌ها را ببینید:

true → truly

due → duly

whole → wholly

استثناهای بی‌قاعده:

این سه صفت نیز دارای قاعده‌ی خاصی برای ساخت قید ندارند. این سه صفت را به خاطر بسپارید.

difficult → with difficulty

public → publicly

good → well

نکته: برخی کلمات در زبان انگلیسی وجود دارند که به ly ختم می‌شوند ولی قید نیستند. این کلمات در انگلیسی صفت هستند. به مرور این کلمات می‌پردازیم:

ugly, costly, cowardly, silly, unlikely, lively, lovely, friendly, deadly, lonely

نکته: برخی کلمات نیز وجود دارند که باوجود اینکه به ly ختم نمی‌شوند قید می‌باشند. آن‌ها را ببینید:

still, well, often, fast, very, never, always

جایگاه قید در جمله در زبان انگلیسی

بهتر است به دنبال جایگاه دقیقی در جمله برای قید نگردید. جایگاه قید در زبان انگلیسی می‌تواند متفاوت باشد. قیدها می‌توانند در هر سه جایگاه ابتدا، میانه و انتهای جمله قرار بگیرند. برای درک بهتر صحبت‌های انجام‌شده بهتر است سری به مثال بزنیم:

Now I’m going to park.

اکنون قصد دارم به پارک بروم.

She often go to park.

او اغلب به پارک می‌رود.

Sara drives slowly.

سارا به‌ آرامی رانندگی می‌کند.

همان‌طور که مشاهده کردید در این مثال‌ها قید در جایگاه‌های مختلفی در جمله قرارگرفته است. در ادامه به بررسی پنج‌تا از مهم‌ترین قیدهای مورداستفاده خواهیم پرداخت.

انواع قید در زبان انگلیسی

  • مکان
  • زمان
  • حالت
  • تکرار
  • میزان

قید در زبان انگلیسی

قید مکان (place adverb)

اگر ما بخواهیم درباره مکان رخ دادن فعل خود صحبت کنیم از قید مکان استفاده می‌کنیم. ما با استفاده از قید مکان قصد جواب دادن به سؤال کجا؟ را داریم. مثال را ببینید:

Please come on here.

لطفاً بیا اینجا.

خب، برای پیدا کردن قید کافی است بپرسید کجا؟

Sara went outside.

سارا به بیرون رفت.

قید زمان (time adverb)

همان‌طور که از نام آن پیدا است برای بیان توضیحات در مورد زمان وقوع افعال می‌باشد. این‌گونه قیدها به ما به سؤال چه وقت؟ پاسخ خواهند داد.

Bahram went to school yesterday.

بهرام دیروز به مدرسه رفت.

I am going to park now.

من الآن دارم به مدرسه می‌روم.

قید حالت (manner adverb)

می‌توان گفت که این‌گونه قیدها برای توضیح در مورد نحوه و حالت رخ دادن اتفاقات می‌باشد. چگونه و چطور؟ سؤال‌هایی است که ما با بیان این قیدها به دنبال پاسخ دادن به آن‌ها هستیم.

We should do our duties correctly.

ما باید وظایفمان را به‌درستی انجام دهیم.

He run fast.

او به‌سرعت می‌دود.

حال در هرکدام از جملات بالا با پرسیدن سؤال “چگونه” سعی کنید قید حالت را پیدا کنید. دقت کنید که fast نیازی به داشتن ly ندارد.

قید تکرار (frequency adverb)

حتماً پیش‌آمده است که برای بیان تعداد وقوع رخداد وقایع به دنبال قید مناسب می‌گشتید. این قیدها به قیدهای تکرار معروف هستند. در ادامه به بررسی چند مثال ازاین‌دست قیدها می‌پردازیم و جدول قیدهای تکرار پرکاربرد را بررسی می‌کنیم:

I never smoke.

من هیچ‌وقت سیگار نمی‌کشم.

I go to the cinema sometimes.

من بعضی وقت‌ها به سینما می‌روم.

قید میزان (degree adverb)

اگر بخواهیم در مورد شدت رخ داد چیزی صحبت کنیم ازاین‌دست قیدها استفاده می‌کنیم. طبیعتاً این قیدها به سؤالات مربوط به‌ شدت وقوع رخداد پاسخ می‌دهند. پس می‌توانیم برای پیدا کردن آن‌ها از خود سؤال کنیم، چه میزان؟ چقدر؟

They are very strong.

آن‌ها خیلی قوی هستند.

You completely eat your dinner.

شما به‌طور کامل شامتان را خوردید.

قیدهای پرتکرار

در این جدول شما مهم‌ترین قیدهای تکرار را مشاهده می‌کنید.

معنی قید
همیشه always
مکرراً frequently
به طور کلی generally
به ندرت hardly ever
هرگز never
به طور معمول normally
گاه و بی گاه occasionally
اغلب often
به ندرت rarely
به طور منظم regularly
به ندرت seldom
گاهی اوقات sometimes
معمولاً usually
جدول قید های تکرار

جدول درصد تکرار

در این جدول شما می‌توانید درصد تکرار فعل‌ها را بر اساس نوع قید مشاهده کنید.

در صد تکرار قید
100 always
80 usually
60 sometimes
30 rarely
0 never
جدول درصد تکرار قید ها

گرامر هایی که باید بلد باشید

کلام آخر

اگر دنبال تمامی گرامر های زبان انگلیسی هستید نرم افزار آموزش حرفه ای گرامر شیوا را از همین سایت دانلود و نصب کنید.این نرم افزار سیر تا پیاز زبان انگلیسی را به شما می آموزد.