برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

نحوه معرفی خود به انگلیسی (کامل و جامع)

معرفی خود به زبان انگلیسی مهم ترین چیزی است که هر گردشگر یا مهاجری باید بداند. از این رو تصمیم گرفتم در این مقاله به ساده ترین شکل ممکن معرفی کردن خود به انگلسی را به شما بیاموزم.

چگونه خود را به زبان انگلیسی معرفی کنیم؟

شما وقتی یک شخص جدید را ملاقات می‌کنید در ابتدا چه کاری می‌کنید؟ طبیعتاً ابتدا خودتان را معرفی می‌کنید. معرفی کردن خود جزئیاتی بیشتر از معرفی تنها نامتان دارد. شما باید بتوانید اطلاعات بیشتری را به زبان انگلیسی به مخاطب خود ارائه بدهید. معرفی خود به دیگران باید زیرکانه انجام بشود. زیرا نحوه این معرفی بسته به شخص و جایی دارد که ما اقدام به معرفی می‌کنیم. شما می‌توانید خودتان را به یک دوست جدید، در یک مصاحبه شغلی و یا در کلاس زبان معرفی کنید.

در این درس از آموزش زبان شما خواهید آموخت تا چگونه خود را به درستی به زبان انگلیسی معرفی کنید.

معرفی خود در زبان انگلیسی
معرفی خود در زبان انگلیسی

چطور خودم را به زبان انگلیسی معرفی کنم؟

سوال:

What’s your name?

نام تو چیست؟

جواب:

My name is …/ I’m …

My full/ first/ last name is …

You can call me …/ They call me …/ Please call me …/ Everyone calls me …

My nick name is …

جواب سوال اهل کجایی در زبان انگلیسی چیست؟

سوال:

Where are you from?/ Where do you come from?

شما اهل کجا هستید؟ شما از کجا می‌آیید؟

Where were you born?

شما کجا به دنیا آمدید؟

جواب:

I’m from …/ I hail from …/ I come from …/ My hometown is …/ I’m originally from … (country)

I’m … (nationality)

I was born in …

در انگلیسی چطور آدرس بپرسم؟جوابش چیست؟

سوال:

Where do you live?/ What’s your address?

شما کجا زندگی می‌کنید؟ / آدرس شما چیست؟

جواب:

I live in … / My address is … (city)

I live on … (name) street.

I live at …

I spent most of my life in …

I have lived in … for/ since …

I grew up in …

چطور سن کسی را در انگلیسی بپرسم؟

سوال:

How old are you?

شما چند سال دارید؟

چطوری سن ام را به انگلیسی بگویم؟

جواب:

I’m … years old.

I’m …

I’m over/ almost/ nearly …

I am around your age.

I’m in my early twenties/ late thirties.

چند سالته به انگلیسی
چند سال سن داری به انگلیسی

معرفی خود به انگلیسی: خانواده

سوال:

How many people are there in your family?

خانواده‌ی شما چند نفر هستند؟

Who do you live with?/ With whom do you live?

شما با چه کسی زندگی می‌کنید؟

Do you have any siblings?

آیا شما خواهر یا برادری دارید؟

جواب:

There are … (number) people in my family. They are …

There are … (number) of us in my family.

My family has … (number) people.

I live with my …

I am the only child.

I don’t have any siblings.

I have … brothers and … (number) sister.

در زبان انگلیسی چطور شماره تلفن کسی را می گیرند؟

سوال:

What is your date of birth?/ When is your birthday?

تاریخ تولید شما کی است؟

What is your phone number?

شماره تلفن شما چند است؟

جواب:

My birthday is on …

My phone number is …

معرفی خود به انگلیسی: مشاغل

سوال:

What do you do?/ What do you do for living?/ What’s your job?/ What sort of work do you do?/ What line of work are you in?

شما چه کاری انجام می‌دهید؟ / شغل شما چیست؟

What did you want to be when you grew up?

جواب:

I am a/ an …

I work as a/ an …

I work for (company) … as a/ an …

I’m unemployed./ I am out of work./ I have been made redundant./ I am between jobs.

I earn my living as a/ an …

I am looking for a job. / I am looking for work.

I’m retired.

I would like to be a/ an …/ I want to be a/ an …

I used to work as a/ an … at … (places)

I just started as … in the … department.

I work in/at a … (places)

I have been working in … (city) for … years.

معرفی خود به انگلیسی: عادت‌ها و سرگرمی‌ها

سوال:

What’s your hobby?/ What do you like?/ What do you like to do?/ What’s your favorite … ?

سرگرمی شما چیست؟ شما چه چیزی را دوست دارید؟ / علایق شما چیست؟

جواب:

I like/ love/ enjoy/ … (sports/ movies/ …/)

I am interested in …

I am good at …

My hobby is …/ I am interesting in …

My hobbies are …/ My hobby is …

My favorite sport is …

My favorite color is …

I have a passion for …

My favorite place is …

I sometimes go to … (places), I like it because …

I don’t like/ dislike/ hate …

My favorite food/ drink is …

My favorite singer/ band is …

My favorite day of the week is … because …

برخی از عادت‌ها و سرگرمی‌ها به زبان انگلیسی:

Reading, painting, drawing

Playing computer games

Surfing the Internet

Collecting stamps/ coins/ …

Going to the cinema

Playing with friends

Chatting with best friends

Going to the park/ beach/ zoo/ museum/ …

Listening to music

Shopping, singing, dancing, travelling, camping, hiking, …

معرفی خود به انگلیسی: تحصیلات

سوال:

Where do you study?

شما کجا تحصیل می‌کنید؟

What do you study? / What is your major?

رشته تحصیلی شما چیست؟

جواب:

I’m a student at … (school)

I study at …/ I am at …/ I go to … (school)

I study … (majors)

My major is …

برخی از تخصص‌ها به انگلیسی:

Accounting, advertising, arts, biology, economics, history, humanities, marketing, journalism, sociology, philosophy, …

معرفی خود به انگلیسی: وضعیت تاهل

سوال:

What is your marital status?

وضعیت تاهل شما چیست؟

Are you married?

آیا شما ازدواج کردید؟

Do you have a boyfriend/ girlfriend?

آیا شما دوست پسر / دختر دارید؟

جواب:

I’m married/ single/ engaged/ divorced.

I’m not seeing/ dating anyone.

I’m not ready for a serious relationship.

I’m going out with a … (someone)

I’m in a relationship./ I’m in an open relationship.

It’s complicated.

I have a boyfriend/ girlfriend/ lover/ …

I’m in love with … (someone)

I’m going through a divorce.

I have a husband/ wife.

I’m a happily married man/ woman.

I have a happy/ unhappy marriage.

My wife/ husband and I, we’re separated.

I am available.

I haven’t found what I’m looking for.

I’m ready for a rebound relationship.

I’m a widow/ widower.

I’m still looking for the one.

I (don’t) have … (number) children.

معرفی خود به زبان انگلیسی: دیگر موارد

I’ve got a … (pet)

I am a … person/ I’m … (character & personality)

My best quality is … (character & personality)

My best friend’s name is …

I (don’t) have … (number) international friends.

My dream is …

نتیجه گیری :

اگر در حال مهاجرت به کشور های انگلیسی زبان هستید و به مکالماتی مثل آنچه در بالا گفته شد نیاز دارید می توانید از بخش مکالمه سایت و نرم افزار شیوا استفاده کنید تا در کمترین زمان برای زندگی در این کشور ها آماده شوید.