برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش مکالمه انگلیسی – تقاضای گذاشتن قرار ملاقات

اگر می خواهید با کسی به زبان انگلیسی قرار ملاقات بگذارید و نمی دانید از چه دیالوگ هایی استفاده کنید. مکالمه قرار ملاقات گذاشتن زیر را گوش دهید.

 

مکالمه درباره نحوه قرار ملاقات گذاشتن

Natalie: Hello.

ناتالی: سلام

Sergio: Hi, could I speak to Natalie?

سرجیو: سلام، می تونم با ناتالی صحبت کنم؟

Natalie: This is she.

ناتالی:خودم هستم.

Sergio: Oh hi, this is Sergio. How are you?

سرجیو: اوه، سلام سرجیو هستم، حالت چطوره؟

Natalie: Good. How about you?

ناتالی:خوبم، تو چطوری؟

Sergio: I’m great. Uh, well, the reason I’m calling is I was wondering if you’d like to go out sometime?

سرجیو: من عالی هستم. آه خب، دلیل اینکه زنگ زدم، اینه که می خواستم بدونم تو دوست داری بریم بیرون؟

Natalie: You mean on a date?

ناتالی: منظورت اینه که به عنوان یه قرار ملاقات بریم بیرون؟

Sergio: Yeah, with me.

سرجیو: بله، با من.

Natalie: I’d love to.

ناتالی: من دوست دارم.

Sergio: Really? I mean, that’s great. I was thinking we could grab dinner on Friday and then see a movie. How does that sound?

سرجیو: واقعا؟ منظورم اینه، که خیلی خوبه من فکر کردم که می تونیم، جمعه شام بگیریم؛ و بعد یه فیلم ببینیم،نظرت چیه؟

Natalie: Oh, I already have plans for Friday.

ناتالی: اوه، من برای جمعه برنامه دارم.

Sergio: How about Saturday?

سرجیو: روز شنبه چطور؟

Natalie: I’m tied up on Saturday, too. I’m free tomorrow, though. I don’t suppose you want to go out tomorrow night?

ناتالی: شنبه هم درگیرم، فردا بیکار هستم،می تونم پیشنهادم؛ که فرداشب بریم بیرون؟

Sergio: Sure, I can make it tomorrow. I’ll pick you up around 7:00. Is that okay?

سرجیو: البته، می تونم برنامه رو برای فردا بذارم. من حدود ساعت 7 به دنبالت میام. خوبه؟

Natalie: Yeah, that works for me. See you tomorrow at 7:00.

ناتالی: بله، ساعت خوبیه برای من. فردا ساعت 7 می بینمت.

Sergio: I’m really looking forward to it.

سرجیو: من واقعا منتظر اون لحظه هستم.

Natalie: Me, too.

ناتالی: منم همینطور.

در ادامه آموزش مکالمه انگلیسی شاید دوست داشته باشید تا با نحوه صحبت کردن درباره یک فیلم در زبان انگلیسی آشنا شوید.

کلام آخر

گروه ما، تمامی مکالمه های ضروری انگلیسی را در نرم افزار آموزش انگلیسی شیوا جمع آوری کردند. از این رو اگر می خواهید، به آنها دسترسی داشته باشید؛ نرم افزار را نصب و روی گوشی تان اجرا کنید.