برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

صفت ها در زبان انگلیسی (معرفی کامل و با مثال)

صفت ها در زبان انگلیسی کلماتی هستند که از آن‌ها برای توصیف ویژگی‌های اسم استفاده می‌کنیم. پس ما از آن‌ها برای بیان خواص یک اسم بهره می‌بریم.

 

محل قرار گیری صفت ها در زبان انگلیسی

از صفت ها در زبان انگلیسی معمولاً قبل از اسامی و یا بعد از افعال to be استفاده می‌شود.

مثال:

Bahram is a good student.

بهرام یک دانش‌آموز خوب است.

در این مثال کلمه good در نقش صفت ظاهر شده است تا ویژگی‌ای درباره بهرام را بیان کند.

انواع صفت‌های انگلیسی

  • ساده
  • همپایه
  • تفضیلی
  • عالی

صفت‌های ساده انگلیسی

از صفت‌های ساده در زبان انگلیسی برای توصیف کسی یا چیزی استفاده می‌شود. در استفاده از این‌گونه صفت‌ها ما قصد مقایسه بین اشخاص و اشیا را نداریم. یعنی این صفت‌ها فقط و فقط برای توصیف یک چیز به کار می‌روند. به این مثال‌ها دقت کنید:

This dress is tall.

این لباس بلند است.

این صفت‌ها به شکل ساده نوشته می‌شوند. به‌طور مثال:

Old, expensive, tall, …

صفت‌های هم‌پایه (مقایسه‌ای) انگلیسی

در زبان انگلیسی برای مقایسه دو شخص یا دو چیز که دارای ویژگی مشابه هستند استفاده می‌شود. این دو شخص یا دو چیز به یک اندازه از آن صفت برخوردار هستند.

فرمول ساخت:

مثبت

As + صفت ساده + as

منفی (برای نشان دادن عدم تشابه)

Not as + صفت ساده + as

 

همان‌طور که در فرمول مشخص است برای ساخت صفت‌های مقایسه‌ای باید صفت ساده را بین دو کلمه as قرارداد. به این مثال‌ها توجه کنید:

Your brother as tall as you.

برادر شما به قدبلندی شما است.

به چند مثال بیشتر توجه کنید:

As funny as, as beautiful as, as expensive as, as well as, …

صفت‌های تفضیلی انگلیسی

در ادامه مباحث صفت ها در زبان انگلیسی به صفت های تفضیلی می پردازیم. صفت‌های تفضیلی در زبان انگلیسی برای نشان دادن برتری یک شخص یا یک چیز بر دیگری دارد. درواقع هنگام مقایسه بین دو چیز یا شخص می‌خواهیم بگوییم یکی در آن صفت شدیدتر است.  این مقایسه می‌تواند برای صفت‌های خوب یا بد به کار برده شود.

فرمول ساخت:

برای صفات تک سیلابی و دو سیلابی ختم شده به y:

صفت ساده + er

مثال:

You are taller than me.

شما از من قدبلندتر هستید.


برای صفات که بیشتر از یک سیلاب دارند:

More + صفت ساده

مثال:

You are more beautiful than me.

شما از من زیباتر هستید.

استثناها:

برای اضافه کردن Er به انتهای صفت‌های ساده استثناهایی وجود دارد که در اینجا به آن‌ها می‌پردازیم.

ختم شدن به e:

برای این صفات تنها کافی است که حرف r را با انتهای صفت اضافه کنیم.

مثال:

Late → later

ختم شدن به y:

برای این صفات نیز تنها کافی است که حرف y را به i تبدیل کنیم و سپس er را اضافه کنیم.

مثال:

Easy → easier

ختم شدن به حرف بی صدایی که قبل از آن حرف صدادار کوتاه آمده:

مثال:

Fat → fatter

صفاتی که تغییر شکل می‌دهند:

یک سری از صفت‌ها هستند که حالت تفضیلی آن‌ها دچار تغییر شکل می‌شوند این صفت‌ها به‌صورت جدول در ادامه متن همراه با صفت‌های عالی آن‌ها آورده شده است.

مثال:

Good → better

صفت‌های عالی انگلیسی

صفت‌های عالی در زبان انگلیسی برای مقایسه بین یک شخص و تعدادی افراد و یا یک چیز با چیزها است. هنگام به کار بردن این صفات قصد داریم اعلام کنیم که یک نفر یا چیز از دیگری در آن صفت برتر است.

فرمول ساخت:

برای صفت‌های تک سیلابی و دو سیلابی ختم شده به y:

The + صفت ساده + est

مثال:

He is the tallest man I have ever seen.

او قدبلندترین مردی است که من تا به حال دیده‌ام.

برای صفاتی که بیشتر از یک سیلاب دارند:

The most + صفت ساده

مثال:

This is the most difficult part.

این قسمت سخت‌ترین بخش است.

نکته مهم: تمامی استثناهایی که برای صفت‌های تفضیلی نام برده شد برای صفت‌های عالی نیز وجود دارد. در این قسمت فقط به ذکر مثال بسنده می‌کنیم.

مثال:

ختم شدن به e:

Late → the latest

ختم شدن به y:

Easy →the easiest

ختم شدن به حرف بی‌صدایی که قبل از آن حرف صدادار کوتاه آمده:

Fat → the fattest

صفاتی که تغییر شکل می‌دهند:

Good → the best

جدول صفات تفضیلی و عالی بی قاعده در زبان انگلیسی

این صفات از هیچ ساختاری برای ساخت صفت تفضیلی و عالی پیروی نمیکنند.

صفت شکل تفضیلی شکل عالی
good better the best
bad/ill worse the worst
little (few) less the least
little smaller the smallest
much/many more the most
far(مسافت یا زمان) further the furthest
far(مسافت) further the furthest
جدول صفت های تفضیلی بی قاعده

ترتیب قرارگیری صفت‌ها در زبان انگلیسی

گاهی اوقات در هنگام بیان صفات ما قصد داریم چندین صفت را برای یک اسم بیان کنیم. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که کدام صفت ها در زبان انگلیسی بر دیگری مقدم‌تر است. یعنی اگر حداقل دو صفت داشتیم باید کدام را زودتر به کار ببریم. ما در این بخش ترتیب اولویت صفت‌ها در زبان انگلیسی را در قالب جدولی ارائه کردیم.

اولویت نوع مثال
اول نظر Ugly
دوم اندازه و شکل huge
سوم سن old
چهارم رنگ blue
پنجم اصالت Japanese
ششم جنس iron
جدول اولویت صفت ها در انگلیسی

قواعد دستوری ای که باید بدانید

کلام آخر

در این درس با یکی از مهم ترین قواعد دستوری زبان انگلیسی آشنا شدید اگر می خواهید سایر قواعد گرامری مهم زبان انگلیسی را بشناسید نرم افزار آموزش گرامر انگلیسی شیوا را دانلود و روی گوشی تان بارگذاری کنید.