برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

حرف تعریف The در زبان انگلیسی

در این بخش از آموزش گرامر زبان انگلیسی قصد بررسی حرف تعریف The را داریم. بسیار مهم است که بدانیم چه زمانی از حرف The استفاده کنیم و چه موقع نکنیم.

 

The حرف تعریف بوده و دارای سه معنی است: را، که و کسره. در زبان انگلیسی قبل از اسامی استفاده می شود. فردی که در حال صحبت کردن است زمانی می تواند از The استفاده کند که بداند کسی که مخاطب او است می داند که او دارد در مورد چه چیزی صحبت می کند.

به این سه مثال دقت کنید:

I eat apple.

من سیب می خورم.

I eat the apple.

من سیب را می خورم.

I eat the apple which is red.

من سیبی را که قرمز است، می خورم.

/text_translate]

نکته:

text_translate]

 • در جمله اول “من سیب می خورم” اشاره به سیب خاصی نشده است و سیب نامشخصی خورده می شود.
 • جمله دوم “من سیب را می خورم” ، سیب مشخص می شود و یا به عبارتی تعریف می شود.
 • در جمله سوم “من سیب قرمز را می خورم” یا “من سیبی را که قرمز است، می خورم” سیب به وضوح مشخص تر شده است و یا به عبارتی دقیقتر تعریف شده است.

در چه مواردی از حرف تعریف The استفاده می کنیم؟

ما مجاز هستیم تا در موردهای زیر از The استفاده کنیم.

 1.  قبل از مکان های معروف، موزه ها، یادبودها و …
 2. پیش از اسامی کشورهایی که به صورت جمع نوشته می شوند
 3. قبل از برخی صفات که برای اشاره به گروهی از افراد استفاده می شود
 4. پیش از اسامی اقیانوس ها، رودخانه ها، مکان های جغرافیایی
 5. قبل از اعداد ترتیبی و صفات عالی
 6. پیش از چیزی که درباره آن صحبت شده است
 7. قبل از کلمه ای که قصد داریم بلافاصله توضیح بیشتری درباره آن بدهیم.
 8. صحبت کردن درباره چیزی بی همتا

آموزش های گرامر ما:

کلام آخر

برای آموزش کامل گرامر انگلیسی پیشنهاد من و بسیاری از مدرسان زبان انگلیسی نرم افزار آموزش دستور زبان انگلیسی شیواست.این نرم افزار همه مباحث کاربردی گرامر را به شما می آموزد.