برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

افعال کمکی در زبان انگلیسی (بررسی کامل با مثال)

در این بخش از آموزش گرامر زبان انگلیسی ابتدا به بررسی انواع فعل در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. در ادامه نیز به صورت تخصصی بر روی انواع افعال کمکی زبان انگلیسی بررسی خواهیم داشت.

 

انواع فعل در زبان انگلیسی

 • فعل اصلی
 • فعل کمکی

فعل اصلی Main verb

فعل اصلی در زبان انگلیسی به آن دسته از افعال گفته می‌شود که به صورت تک‌واژه‌ای و دارای معنای مستقل هستند. از لحاظ تعداد، این افعال به‌هیچ‌وجه با افعال کمکی قابل مقایسه نیستند. این افعال در زبان انگلیسی چندین هزار کلمه می‌باشند. از لحاظ دسته‌بندی نیز می‌توان آن‌ها را در گروه‌های مختلف قرار داد. ازجمله‌ی این گروه‌ها افعال باقاعده و بی‌قاعده، لازم و متعدی، حالتی و کنشی و … است. به‌طور خیلی خلاصه می‌توان گفت که هر فعلی اگر کمکی نباشد فعل اصلی است.

مثال:

Eat, like, run, live, …

فعل کمکی Auxiliary verb

یکی از ارکان جمله در زبان انگلیسی بخش جمله‌ی آن است. گاهی اوقات افعال تنها نیستند و به‌صورت عبارت می‌آیند. یعنی فعل اصلی ما همراه با فعل کمکی خواهد آمد. فعل‌های کمکی در جمله بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند. هدف از کاربرد فعل کمکی در زبان انگلیسی کمک به بیان واضح‌تر فعل اصلی است.

انواع فعل کمکی در زبان انگلیسی

 • فعل کمکی اصلی
 • فعل کمکی وجهی

فعل کمکی اصلی

افعال کمکی زبان انگلیسی

هدف از به کار بردن فعل کمکی اصلی در زبان انگلیسی ساختن زمان فعل است. یعنی با استفاده از این افعال ما به مخاطب خود می‌فهمانیم که فعل ما مربوط به چه زمانی است. ما با استفاده از این افعال کمکی، فعل خود را به زمان‌های گذشته، حال و آینده بیان کنیم. از این افعال برای مجهول کردن فعل نیز استفاده می‌شود. همچنین برای سؤالی و منفی کردن جملات نیز از این افعال کمک گرفته می‌شود.

انواع فعل کمکی اصلی

 • Be
 • Do
 • Have

فعل کمکی “Have”

فعل کمکی have در زبان انگلیسی قابلیت‌های مختلفی دارد. این فعل می‌تواند هم به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعل کمکی در جمله استفاده شود. همان‌طور که گفتیم از افعال کمکی برای ساخت زمان‌های مختلف افعال استفاده می‌شود. فعل have می‌تواند زمان‌های کامل را برای ما بسازد. از این فعل برای نشان دادن مالکیت نیز استفاده می‌شود. البته این کاربرد برای زمانی است که می‌خواهیم از آن به عنوان فعل اصلی استفاده کنیم.

مثال فعل کمکی برای ساختن زمان حال کامل:

I have eaten the food.

من غذا را خورده‌ام.

فعل کمکی “Be”

این فعل می‌تواند هم کاربرد فعل اصلی و هم فعل کمکی را داشته باشد.  همان‌طور که در درس‌های مربوط به زمان افعال داشتیم be یک فعل بی‌قاعده است. پس باید شکل آن را در زمان‌های مختلف بدانیم. این شکل‌ها به این صورت می‌باشند:

شکل‌های حال ساده‌ی be:

I → am

He/ she/ it → is

We/ you → are

شکل‌های گذشته ساده be:

I/ he/ she/ it → was

We/ you/ they → were

شکل سوم be:

Be → been

برای ساخت زمان‌های استمراری از این افعال کمکی استفاده می‌شود. مانند حال استمراری، گذشته استمراری، حال کامل استمراری و …

مثال:

She is going.

او دارد می‌رود.

فعل کمکی “Do”

این فعل نیز جزء آن دسته از افعال است که می‌تواند هم به صورت فعل کمکی بیاید و هم اصلی. اگر به دنبال منفی یا سؤالی کردن جملات حال ساده و گذشته ساده هستید از این فعل استفاده کنید.

مثال do به عنوان فعل کمکی:

She does not eat dinner.

او شام نمی‌خورد.

در اینجا فعل اصلی eat است و از فعل does که برای سوم شخص استفاده می‌شود برای منفی کردن استفاده شده است.

Does she eat dinner?

آیا او شام می‌خورد؟

 

مثال do به عنوان فعل اصلی:

She does her homework.

او تکالیفش را انجام می‌دهد.

فعل کمکی وجهی

افعال کمکی زبان انگلیسی

افعال کمکی وجهی در زبان انگلیسی (Modal Verbs) دارای کاربردهای متفاوتی نسبت به افعال کمکی اصلی هستند. تا حدی می‌توان این کاربردها را دارای بی‌قاعدگی خاصی دانست. در ادامه برای هر یک از این نکات مثالی آورده شده است.

انواع فعل کمکی وجهی

 • Will
 • Would
 • Can
 • Could
 • May
 • Might
 • Shall
 • Should
 • Must
 • Ought to
 • Used to

S سوم شخص

افعال کمکی وجهی S سوم شخص نمی‌گیرند. مثال:

He can play football.

او می‌تواند فوتبال بازی کند.

منفی کردن

اگر می‌خواهید افعال کمکی وجهی را منفی کنید کافی است آن‌ها را با پسوند not بیاورید. در اینجا دیگر نیازی به استفاده از do و does نخواهید داشت. مثال:

Bahram can not play football.

بهرام نمی‌تواند فوتبال بازی کند.

پسوند ed و ing

این افعال به‌هیچ‌وجه پسوند ed و ing نخواهند  گرفت. مثال:

Must → musting

 

نداشتن زمان آینده و گذشته

بسیاری از افعال کمکی وجهی زمان آینده و گذشته ندارند و تنها برخی از آن‌ها دارند.

مثال:

Can → could

برای پرسشی کردن این افعال آن‌ها را با فاعل جابجا می‌کنیم.

مثال:

Could I know your name? please

ممکن است اسم شما را بدانم؟ لطفاً

این افعال قبل از فعل اصلی در جمله خبری می‌آیند.

مثال:

They may come here.

ممکن است آن‌ها به اینجا بیایند.

پشت سر هم نمی‌آیند.

افعال کمکی وجهی هیچ‌گاه پشت سر هم نمی‌آیند. مثال:

I might could wear the clothes.

کاربرد افعال کمکی در زبان انگلیسی

هدف از به کار بردن و موارد استفاده از افعال کمکی شامل این موارد می‌شود:

برای توصیه کردن:

افعال کمکی‌ای که از آن‌ها برای توصیه دادن استفاده می‌کنیم شامل Should و Ought to می‌باشد. اگر قصد داشته باشیم توصیه‌ای جدی و ضروری‌تری انجام دهیم باید از had better استفاده کنیم.

مثال:

We should brush our teeth.

ما باید دندان‌هایمان را مسواک بزنیم.

ضروری بودن انجام کاری:

اگر قصد داشته باشیم درباره کاری صحبت کنیم که انجام آن ضروری است از این افعال باید استفاده کنیم. در میان افعال کمکی Must و Have to افعالی هستند که دارای این کاربرد هستند. دقت کنید که اگر از have to در زمان‌های دیگر استفاده می‌کنید آن را تغییر دهید. برای زمان گذشته از had to و برای آینده از will have o استفاده کنید. همچنین برای سوم شخص نیز به‌جای استفاده از have از has استفاده کنید.

مثال:

We have to help each other.

ما باید به یکدیگر کمک کنیم.

توانایی انجام کاری:

برای بیان توانایی‌ها از افعال کمکی Can و Be able to استفاده می‌شود. Could نیز گذشته Can است که از آن نیز استفاده می‌شود.

مثال:

You are able to read.

شما قادر به خواندن هستید.

امکان رخ دادن چیزی:

برای بیان احتمالات از may استفاده می‌کنیم. معمولاً در مواقعی که احتمال ما چیزی حدود 50 درصد است از این فعل استفاده می‌کنیم. برای احتمالات ضعیف‌تر از Might و برای قوی‌تر از Must استفاده می‌کنیم.

مثال:

You may be win.

شما احتمالاً برنده هستید.

در انتها پیشنهاد می کنم این درس ها را نیز مطالعه فرمایید:

 • افعال با قاعده و بی قاعده انگلیسی
 • آموزش ضمایر
 • سیر تا پیاز حروف اضافه انگلیسی

کلام آخر

برای راحت تر شدن کار شما زبان آموزان گرامی گروه آموزشی انگیش سی تی نرم افزار آموزش گرامر زبان انگلیسی از صفر را تهیه کرده اند.لذا اگر مایلید سیر تا پیاز گرامر را یاد بگیرید حتماً این نرم افزار را دانلود کنید.